SNÖRIK - Snøforskning og innovasjon over riksgrensen

SNÖRIK - Snøforskning og innovasjon over riksgrensen

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Styringskomiteen for Interreg programmet Sverige-Norge har i dag gitt støtte til prosjektet SNÖRIK - Snøforskning og innovasjon over riksgrensen.

Snø er en viktig ressurs i Jämtland, Västernorrland og Trøndelag. Regionen som har en sterk tradisjon for vintersport, har fostret opp flere av verdens beste skiløpere. Vinterturisme er en viktig næring, og flere store internasjonale konkurranser skal arrangeres her i de kommende årene. VM i skiskyting i Östersund i 2019, VM i alpint i Åre i 2019, FIS Tour mellom Östersund og Trondheim i 2020 og et eventuelt VM i nordiske grener i Trondheim i 2023 (beslutning tas 17. mai 2018) er eksempler som viser hvilken posisjon regionen har innen vintersport. Ikke minst er vintersport viktig for å stimulere til bevegelse blant befolkningen.

De seneste årene har mangel på snø blitt et økende problem i skianlegg verden over, noe som må ses i lys av den globale oppvarmingen. Flere konkurranser må avlyses på grunn av snømangel og det blir færre skidager per år. For å opprettholde og spre skigleden som finnes i regionen vil det bli helt nødvendig å koble snø og teknologi på en best mulig måte. SNÖRIK skal bidra til å gjøre nettopp dette.

Prosjektet skal gjennomføres som et norsk-svensk samarbeid mellom NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og Peak Innovation. Bakgrunnen for prosjektet er forstudien Bærekraftig snøhåndtering som ble gjennomført av samme partnere i 2017. Her ble det konkludert med at det er et stort behov for kunnskap innen snøhåndtering blant aktører som er avhengige av snø i sin virksomhet.

SNÖRIK er delt inn i to arbeidspakker:

  • Arbeidspakke 1: Behovsstyrt snøforskning innen snøproduksjon, snølagring, preparering og bevaring.
  • Arbeidspakke 2: Styrke innovasjonssystemet innen snø

SNÖRIK skal gå fra 2018-2020 og har et samlet budsjett på 7,2 mill. kr. Prosjektet hovedfinansieres gjennom Interreg programmet Sverige-Norge, innefor programområdet "Nordens grønne belte". I tillegg har prosjektet støtte fra flere prosjektpartnere, se nedenfor.

For mer informasjon om prosjektet, eller påmelding til nyhetsbrev: kontakt bernhard.vagle@ntnu.no.

 

Annen informasjon

35 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Veiledere

Alpinanlegg - Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder for planlegging, bygging og drift av alpinanlegg, utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund i 2011.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 (2016)

Teori om snødistribusjon i anlegg for nordiske grener er et forholdsvis nytt tema. I en tid med stadig varmere og villere vær, er det ikke lenger en selvfølge at man har nok natursnø til å drive...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt

Basic Skills Snow Tour

Norges Skiforbund, anlegg/utviklingsavdelingen sammen med Skikretsene inviterer til kurs i bygging av basisanlegg og snøproduksjon. Alle klubber og interesserte fra skianlegg ønskes velkommen til 1,5...

Innholdstype: Verktøy

Brosjyre: Langrennscross for barn og unge

Informasjon om langrennscross og gode tips finner du i denne brosjyren fra Norges Skiforbund.

Innholdstype: Aktuelt

Frozen 2018 - samarbeidsforum om snø

Luleå Tekniska Universitet (LTU) gjentar suksessen "Frozen" den 22. mai 2018.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Førde IL

Hafstadparken, Førde

Hafstadparken er eit park- og idrettsanlegg som vart opna våren 2015. Anlegget er eit resultat av eit tett samarbeid mellom Førde Idrettslag og Førde kommune og er støtta av næringslivet og ei rekke...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Uvapic.com

Hamran, Tolga hopp- og skileksenter

Hamran – et helårs bredde- og aktivitetsanlegg for unge og gamle. Vinterbruk: Hamran er bygd rundt heisen og Hamranstua. Alle brukerne møtes i sentrum av anlegget. Skipark, aking og hopp. Sommerbruk...

Innholdstype: Aktuelt

Holmenkollen er videreført som nasjonalanlegg for nordiske grener

Her kan du se innslag fra Skiforbundets TV-kanal.

Innholdstype: Aktuelt

Hvor kan man egentlig produsere snø?

Varmere klima, mindre natursnø og flere snøproduksjonsanlegg danner et behov for en kartografisk oversikt over forholdene for snøproduksjon i Norge. Etter en studentoppgave i faget "Eksperter i...

Sider