Råde IL blir en av de første i Norge som tar i bruk en mer miljøvennlig løsning for kunstgress

Råde IL blir en av de første i Norge som tar i bruk en mer miljøvennlig løsning for kunstgress

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi og seks kommuner/idrettslag (blant annet Fredrikstad kommune og Råde IL), er i gang med et forsøksprosjekt for å finne fram til alternative kunstgresstyper, som bare trenger innfyll av sand, eller som klarer seg helt uten innfyll.

Østfold Fylkeskommune skriver på sine nettsider:

Allerede nå i sommer anlegger Råde IL en splitter ny kunstgressbane hvor gummigranulatet erstattes med sandinnfyll. Råde IL, og Fredrikstad kommune, tar dermed på seg ledertrøya i prosessen som skal gi mer miljøvennlige kunstgressbaner i Norge. 

Hensikten med å videreføre prosjektet er å teste ut bruk, drift og vedlikehold av noen utvalgte kunstgresstyper uten innfyll, men som også kan ha sand som innfyll. 

Fullroser Råde IL som vil komme dette til livs - fylkespolitikerne tar grep for at flere følger etter

- Dette betyr rett og slett at man nå må finne alternative kunstgressløsninger for å få spillemidler i Østfold. Selv om mange mener at det ikke er noe alternativer til det vi har idag, så vet vi at det er feil. Slike løsninger finnes. I Råde rulles det ut et slikt kunstgress om tre uker. Det heier vi på, sier fylkesutvalgsmedlem Andreas Lervik fra Arbeiderpartiet.  

 

Les hele saker her: 

Fullroser Råde IL som vil komme dette til livs - fylkespolitikerne tar grep for at flere følger etter

 

Annen informasjon

43 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Innholdstype: Veiledere
Norges Fotballforbund sin logo

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye...

Innholdstype: Aktuelt

Etablering av kunstgressbane uten gummigranulat

Råde IL skal etablere et nytt kunstgressdekke uten gummigranulat. Denne typen kunstgressbane kan bli en løsning på miljøproblemene knyttet til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Seljord IL

Eventyrøy stadion - kunstgressbane og friidrettsanlegg

En kunstgressbane i Seljord hadde vært prosjektert tidligere, men ble ikke realisert da det ble for dyrt på grunn av at banen hadde vært utsatt for flom gjentatte ganger de siste årene. Løsningen kom...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Geir Mogen

Filter i kum skal fange opp granulat fra kunstgressbaner

Prototypen testes på kunstgressbanen på Dalgård i Trondheim. Ideen kommer fra Senter for idrettsanlegg og teknologi. Filteret nede i kummen fanger opp gummikulene, men lar vannet renne videre.

Innholdstype: Aktuelt
Granulat. Foto: Geir Mogen

Forslag: Oppsamling av gummigranulat et krav fra 1. januar 2019?

Energi- og miljøkomiteen vedtok 15. februar 2018 innstillingen; "Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende...

Innholdstype: Temaside

Fotballanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Sider