Presentasjoner fra "Eksperter i Team" 2020

Presentasjoner fra "Eksperter i Team" 2020

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi inviterer årlig til sin presentasjonsdag for "Eksperter i Team", men i år måtte dette avlyses. Studentgruppene har likevel laget korte presentasjoner av sine oppgaver, og disse kan du nå se på her!

Innovative idrettsanlegg

I landsbyen Innovative idrettsanlegg har seks studentgrupper arbeidet med hver sin problemstilling med mange ulike temaer.

Skillegjerde mellom fotball- og friidrettsbane

Gruppens problemstilling var "Hvordan utforme skillegjerde mellom fotball- og friidrettsbaner?" og oppgaven var et samarbeid med Norges Friidrettsforbund.

EiT: Prosjektpresentasjon Skillegjerde(.pdf)

Innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet i Norge

Gruppens problemstilling var "Hvorfor satser få kommuner på nyskapende aktivitetsarenaer, og i stedet mer på tradisjonelle idrettsanlegg?". Oppgaven var et samarbeid med Tverga.

EiT: Prosjektpresentasjon Egenorganisert (.pdf)

Paraidrettsenter i Trondheim

Gruppens målsetting med oppgaven var å "utvikle et konsept for en attraktiv paraidrettssenter med optimal brukertilpasning". Oppgaven var et samarbeid med Trøndelag idrettskrets.

EiT: Prosjektpresentasjon Parasenter (.pdf)

Snølagring i Granåsen

Gruppens problemstilling var "Hvordan kan snølagring i Granåsen forsvares miljø- og kostnadsmessig?". Oppgaven var et samarbeid med prosjektet SNÖRIK.

EiT: Prosjektpresentasjon Snølagring (.pdf)

Klimapositiv ishall

Gruppens problemstilling var "Kan ny teknologi gi positive energi- og driftsregnskap for ishaller?". Oppgaven brukte et planlagt prosjekt i Sandnes kommune som case.

EiT: Prosjektpresentasjon Ishaller (.pdf) 

CO2-avtrykket til dagens gjennomsnittlige fotballbane

Gruppens problemstilling var å "Kartlegge CO2-avtrykk til dagens gjennomsnittlige kunstgressbaner som benytter SBR-granulat sammenlignet med granulatfrie baner, og videreutvikle et konsept for bærekraftige fotballbaner (“drømmebanen”) basert på initiativet KG2021 og livsløpsanalyse." Oppgaven var et samarbeid med prosjektet KG2021

Idrettsteknologi

Er du interessett i presentasjonene fra landsbyen Idrettsteknologi? Send en e-post til kontakt@siat.ntnu.no!

Prosjektrapporter

Ønsker du å motta prosjektrapportene fra årets Eksperter i Team, send en e-post til kontakt@siat.ntnu.no. Noen av rapportene vil etter hvert legges ut på godeidrettsanlegg.no.

Om Eksperter i Team

Eksperter i Team er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Les mer om EiT her.

 

 

Annen informasjon

172 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet KG2021

I løpet av våren og sommeren skal det utføres jordprøver under en kunstgressbane i Moss. Undersøkelsen, som er en del av prosjektet KG2021, skal se nærmere på mengde plastpartikler og tungmetaller.

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Mikroplast og tungmetaller under banen

Prosjektet KG2021 skal utvide kunnskapen omkring miljøpåvirkningen til kunstgressbaner. I den forbindelse har det vært ønskelig å undersøke det øverste jordlaget under en bane med SBR-granulat for å...

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Treningskamper mellom Flatås IL og Råde IL

I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består testkrav fra FIFA, men brukere av banen uttrykker at banen ikke...

Innholdstype: Aktuelt
Logo NFF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 11 - 2020

I forbindelse med Norges Fotballforbund (NFF) sitt forbundsting arrangerte man også et seminar, der kunstgressets miljøutfordringer ble løftet frem. Ifølge tall fra NFF har 90 % av kunstgressbanene i...

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Sider