Plassering av vanninntak til snøproduksjon

Plassering av vanninntak til snøproduksjon

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Temperaturen på vannet som brukes til snøproduksjon er viktig. Det beste er en temperatur på nærmest mulig 0 grader, slik at vanndråpene fra snøkanonen avgir mindre varme til luften før de begynner å fryse, sammenlignet med å ha en vanntemperatur på 4 grader. Med andre ord: ved å ha en så lav temperatur som mulig på vannet, kan man produsere mer snø.

Skianlegget på Granåsen i Trondheim henter vann til sin snøproduksjon fra Leirsjøen som ligger like ved. Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) har de siste to årene målt vanntemperaturen ved vanninntaket på forskjellige dybder, for å finne den optimale plasseringen. Dette ble utført ved å feste temperaturloggere til en kjetting, som ble plassert på henholdsvis 1, 2, 3, 5 og 7,2 meters dybde under overflaten.

Bildet viser målere for vanntemperaturen koblet til PC for innhenting av data.

Man ville kanskje tro at vannet er kaldest på bunnen, men dette gjelder kun om sommeren. Årsaken er at vann ved temperatur 4°C har størst tetthet og dermed vil synke til bunns når vannet blir kaldere. Når overflatetemperaturen i innsjøen blir mindre enn 4°C, vil vannet i bunn holde en høyere temperatur, på rundt 4°C.

Grafen under viser at den 18. november 2017 begynte vanntemperaturen ved 1 meter å bli kaldere enn vanntemperaturen ved 7,2 meter. Året etter kom dette skiftet 14. november. Siden det sjelden blir produsert snø før dette tidspunktet på Granåsen, vil den beste plasseringen av vanninntaket være nærmest overflaten, da det er lavest temperatur der. Det ble også observert at temperaturen er 2,5 - 3°C høyere ved 7,2 meter enn ved 1 meter i januar 2017 og 2018. De røde ringene på grafen viser datoen der temperaturen begynner å bli kaldere ved overflaten enn ved bunnen.

 

Vanntemperatur på forskjellige dybder mellom november 2016 og november 2018.
Datoene lengs x-akselen er i amerikansk format

Ett tips er å installere et bobleanlegg ved vanninntaket, for å unngå at det dannes is der. Dette vil føre til at vannet blir kaldere om vinteren, siden det da kommer direkte i kontakt med luften, og ikke blir isolert av et lag med is.

 

Annen informasjon

23 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i Team": Snøhøsting til Granåsen skisenter (2018)

Oppgaven undersøker muligheten for å benytte seg av snøhøsting til snølagring i Granåsen skisenter. Denne metoden går ut på å samle opp snø fra ulike arealer for å så transportere den til et snølager...

Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i Team": Snølagring (2018)

Oppgaven undersøker hvilke tildekkingsmaterialer som egner seg best for snølagring. Det har blitt gjort enkle kostnadsestimater mellom bruk av sagflis og tekstilduk som dekkemateriale.

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet SNÖRIK - Snøforskning og innovasjon over riksgrensen

Interreg-prosjektet SNÖRIK er nå godt igang med flere aktiviteter. Med blant annet aktivitet innen snøproduksjon, snølagring, preparering og bevaring, vil prosjektet bidra til å opprettholde og spre...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 (2016)

Teori om snødistribusjon i anlegg for nordiske grener er et forholdsvis nytt tema. I en tid med stadig varmere og villere vær, er det ikke lenger en selvfølge at man har nok natursnø til å drive...

Innholdstype: Aktuelt

Basic Skills Snow Tour

Norges Skiforbund, anlegg/utviklingsavdelingen sammen med skikretsene inviterer til kurs i bygging av basisanlegg og snøproduksjon. Alle klubber og interesserte fra skianlegg ønskes velkommen til 1,5...

Innholdstype: Verktøy

Hvordan måle snølager - med drone?

I SIAT har vi målt volumet av snølageret i Granåsen i tre sesonger. Til dette arbeidet har vi valgt å bruke drone. Teknikken som brukes kalles fotogrammetri, og går ut på at man tar bilder fra luften...

Innholdstype: Publikasjon

Litteraturprosjekt: Salting av skianlegg (2011)

I et skianlegg er man avhengig av gode snøforhold. Salting av snø er viktig i et skianlegg for å kunne forhindre våt sørpesnø. Her sees det på bruk av forskjellige typer kjemiske salter for optimal...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Utnyttelse av spillvarme fra snøproduserende maskineri (2016)

Snømangel er et voksende problem i skianlegg verden over. Hvilken strategi bør velges for å sikre gode snøforhold, samtidig som det tas hensyn til kostnader og energibruk? Denne masteroppgaven...

Innholdstype: Aktuelt

Oppstartsseminar for Snörik i Åre

Den 27. august 2018 ble det arrangert oppstartsmøte for SNÖRIK (Snøforsking og innovasjon over riksgrensen) i Åre. Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) var arrangør, sammen med Peak...

Innholdstype: Aktuelt

Presentasjoner fra Løypeseminar 2018

Den 5.-7. november ble årets løypeseminar i regi av Norges Skiforbund og Skiforeningen arrangert. Det var flere interessante foredrag rundt skianlegg, preparering og snøproduksjon.

Sider