Oversiktskart for modellflyanlegg

Oversiktskart for modellflyanlegg

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Modellflyseksjonen i Norges Luftsportforbund har lagt ut et kart over alle modellflyplassene som tilhører modellflyklubbene i NLF.

Les om dette hos NLF, eller gå direkte til kartet her.

Annen informasjon

3 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Temaside

Luftsportanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere
Lyden av modellfly: En veileder for håndtering av uønsket lyd

Lyden av modellfly: En veileder for håndtering av uønsket lyd

Denne veilederen innholder blant annet tips om støydemping, hvordan foreta støymåling og hvordan håndtere naboklager. Den er utgitt av Norges Luftsportforbund.

Innholdstype: Veiledere
Modellflyplass: Anleggsveileder for modellflyklubber i NLF

Modellflyplass: Anleggsveileder for modellflyklubber i NLF

NLF Modellflyseksjonen har laget denne veilederen i samarbeid med anleggskomiteen i NLF. Veilederen tar primært for seg anleggelse, drift og vedlikehold av dedikerte modellflyplasser, men også...