Nytt forbildeanlegg: ROS Arena

Nytt forbildeanlegg: ROS Arena

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


ROS Arena er et eksempel på hvordan godt lokalt samarbeid mellom kommunen og idrettslaget kan gi resultater. Hallen i Røyken og Spikkestad sto ferdig i 2012, og frem til nå har alle driftsårene vært gode. I tillegg har medlemstallet i håndballklubben økt. Tilflyttingen til området er stort, og nå jobbes det med utvidelse av hallen.

Annen informasjon