Nytt forbildeanlegg: Jernbaneparken i Gjøvik

Nytt forbildeanlegg: Jernbaneparken i Gjøvik

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


2014 sto første del av parken ferdig, med skateanlegg, ball- og skøytebane, klatrestein og scene for kulturell aktivitet. Parken ble fort populær, faktisk så populær at det ble konflikt mellom brukergrupper. For å løse dette, valgte kommunen å utvide parken samtidig som man rehabiliterte deler av den. I forbindelse med utbyggingen søkte kommunen om tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for nyskapende aktivitetsarenaer og mottok også midler.

Les om forbildeanlegget her:

Jernbaneparken - fra konflikt til harmoni

Annen informasjon