Ny utgave av "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet"

Ny utgave av "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet"

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 (V-0732 B) ble publisert 26. juni 2017, og anbefales for de som vil søke spillemidler. (Klikk på Les mer)

Bestemmelsene gjelder tildelinger i 2018, og finnes også på nynorsk. Disse publikasjonene og mange flere finner du på Kulturdepartementets side Publikasjoner om idrettsanlegg. Blant det som er nytt finnes f.eks. "Sjekkliste for vurdering av behov for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunen" som kan være til hjelp under en behovsanalyse, både for kommuner og idrettslag som vil bygge idrettsanlegg. Sjekklisten ligger som vedlegg 8.

Annen informasjon