Ny handlingsplan for friluftsliv

Ny handlingsplan for friluftsliv

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Regjeringen har vedtatt en ny handlingsplan for friluftsliv. Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak og føringer, og omfatter både ivaretakelse og utvikling av arealer og motivering til friluftsliv.

Nyhet fra Regjeringen.no

Regjeringen vil gi et løft for ferdselsårene i friluftslivet, og vil i 2019 starte et eget prosjekt, med formål å fremme et nettverk turstier i kommunene. Et viktig mål med prosjektet er at alle merkede stier og løyper skal legges inn i Nasjonal database for tur- og friluftslivsruter.

Regjeringen vil forenkle lovverket som regulerer friluftsliv, slik at det legges bedre til rette for nye friluftsformer, som for eksempel terrengsykling, kiting og klatring i utmark. Regjeringen tar sikte på å gjøre endringer i friluftsloven, slik at det gis en generell adgang til ikke-motorisert ferdsel i utmark. I dag lister friluftsloven opp hvilke ferdselsformer som kan utøves etter allemannsretten. Men med den nye endringen, som kan tre i kraft neste år, vil alle former for friluftsliv i utgangspunktet være lov. På denne måten sørger regjeringen for en oppdatert friluftslivspolitikk, der det åpnes det opp for nye friluftslivsformer.

Ordningen med at staten gir penger til kommuner og friluftsråd for at de kan kjøpe viktige friluftsområder har eksistert i 60 år. Det har resultert i at over 2000 områder er varig sikret til friluftsliv. Regjeringen vil nå foreta en gjennomgang av ordningen. Målet med gjennomgangen er å vurdere om statlig sikring av friluftslivsområder hensiktsmessig for å ivareta friluftslivsområder.

Regjeringen vil også se nærmere på hvilke friluftslivstiltak for barn og unge som fungerer best, i barnehage, skole og skolefritidsordning. Det er mange typer aktivitetstilbud for barn og unge, og regjeringen vil undersøke nærmere hvilken type aktivitetstilbud som fungerer best og videreutvikle disse.

I mange fjellområder, særlig de som ligger i nærmest de største byene, er det mye bygging av hytter. Regjeringen har satt i gang med å få bedre kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn av hyttebyggingen i fjellområdene. Regjeringen vil innhente mer kunnskap om problemstillingen, og deretter ta stilling til om det skal utarbeides en statlig planretningslinje for deler av fjellområdene. Regjeringen vil også vurdere å gi penger til fylkeskommunene, for å stimulere til regionale planer for fjellområder med stort utbyggingspress.

Annen informasjon

10 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Temaside

Friluftsanlegg

Du vil her finne nyttige linker, anleggsmanualer og veiledere for friluftsanlegg. Idretter som bruker naturen som anlegg kan hente mye informasjon fra friluftslivsorganisasjoner.

Innholdstype: Aktuelt

Kan man ta betalt i langrennsanlegg?

Brukerbetaling i langrennsanlegg er et omstridt tema i Norge. Friluftslovens utgangspunkt er at ferdsel i utmark skal være gratis. Samtidig kan kommunene gjennom plan- og bygningsloven regulere...

Innholdstype: Veiledere

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder

Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, som blant annet utfartsområder, nærturområder og badeplasser. Det legges særlig vekt på kartlegging av tilgjengelighet for...

Innholdstype: Veiledere
Manual Turskiltprosjektet 2015

Manual Turskiltprosjektet 2015

Manualen bygger på anbefalinger, illustrasjoner og standarder fra "Merkehåndboka 2013", utgitt av Den Norske Turistforening, Friluftrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge. Den skal være...

Innholdstype: Veiledere

Merkehåndboka - Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten

Merkehåndboka utgitt av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge er en håndbok for enkel fysisk tilrettelegging for ferdsel i naturen. Den inneholder maler og...

Innholdstype: Verktøy

Naturisbane - hvordan skape skøyteaktivitet på islagte vann

I dette verktøyet finner du tips til hvordan du kan preparere naturisbaner og andre relevante råd for å skape skøyteaktivitet på islagte vann. Verktøyet kommer som et resultat av Blyberget frileiks...

Innholdstype: Aktuelt

STI-konferansen 2019 - Bergen 12.-13.mars

Avslutningen på Turskiltprosjektet skal markeres med presentasjoner av flotte prosjekter, resultater og erfaringer. Stikonferansen arrangeres av Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Theisendammen naturisbane. Foto: André Hope

Theisendammen - naturisbane for skøyteglede i nærområde

Siden 2012 har Blyberget frileik skapt skøyteaktivitet på Theisendammen i Trondheim. Skøytebanene og skøyteleken har vist seg å engasjere folk på tvers av alder, ambisjonsnivå, ferdigheter, utstyr og...

Innholdstype: Veiledere

Tilrettelegging av turveier, løyper og stier

Denne veilederen om stier, løyper og turveier bygger på håndboka "Stier, løyper og turveier" som ble utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 1991, i samarbeid med Direktoratet for...

Innholdstype: Veiledere
Veileder for etablering av friluftsporter

Veileder for etablering av friluftsporter

Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder som i tillegg er innfallsporter til større natur- og friluftsområder. De er tilrettelagt for naturopplevelse, friluftsliv, lek, trening og sosialt...