Norges Rytterforbund inviterer til banebyggerkurs feltritt 11.-12. august

Norges Rytterforbund inviterer til banebyggerkurs feltritt 11.-12. august

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Helgen 11.-12. august arrangeres FBA/FB1-kurs på Stall Bjelland på Tromøya, Arendal. Kurset er gratis, men deltagere må selv sørge for overnatting og mat.

For med informasjon og påmelding, besøk denne siden hos Norges Rytterforbund.

Annen informasjon

11 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Aina Ludvigsen

Arendal og Grimstad rideklubb

Trening/konkurranseanlegget er heleid og driftet av Arendal og Grimstad rideklubb, og består av to innendørs og to utendørs arenaer samt turløyper med belysning. Anlegget ble bygget med stor...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om velferd for hest (utdrag)

Her har vi hentet ut relevant anleggsinformasjon fra Forskrift om velferd for hest, utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet. Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Bente V. Dankertsen

Fusa Ridehall

Et anlegg ”langt ute på landet” kan lykkes hvis en har tro på det, og kan dra sammen bygda. Flerbruk er et nøkkelord.

Innholdstype: Verktøy

Islandshest baneinfo

Du finner her dimensjoner og baneinfo for islandshestanlegg.

Innholdstype: Aktuelt

Norges Rytterforbund inviterer til anleggskonferanse

Norges Rytterforbund inviterer til anleggskonferanse den 5.mai på Ullevål Stadion i Oslo. Flere og bedre anlegg er en av flere satsingsområder i rytterpolitisk dokument for tingperioden 2015-2019....

Innholdstype: Temaside

Rideanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere
Ridunderlag - en guide

Ridunderlag - en guide

Denne veilederen er fra Svenska Ridsportförbundets referansegruppe for baneunderlag.

Innholdstype: Publikasjon

Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2015 (2016)

Det bygges mange idrettsanlegg i Norge. I årene 2006-2015 ble det bygget nesten 9000 anlegg ifølge tall fra Idrettsanleggsregisteret. Her presenteres tallene slik de er kategorisert i...

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i...

Sider