Norges idrettsforbund sine samleside om koronasituasjonen

Norges idrettsforbund sine samleside om koronasituasjonen

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


For at det skal være enklere for alle organisasjonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert om koronasituasjonen har Norges idrettsforbund laget en samleside som oppdateres jevnlig.

Siden inneholder informasjon om:

  • Juridiske konsekvenser
  • Økonomiske konsekvenser
  • Årsmøte og ting
  • Spørsmål og svar
  • Oversikt over hvem som kan svare på hva
  • Aktuelle saker

Gå til nettsiden: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Annen informasjon