Norges idrettsforbund har vedtatt ny anleggsstrategi

Norges idrettsforbund har vedtatt ny anleggsstrategi

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


I uke 14 vedtok Idrettstyret i Norges idrettsforbund en ny anleggspolitikk. Ny anleggspolitikk er et overordnet planverk som skal involvere hele idrettsorganisasjonen. I tillegg foreslås endringer i den statlige idrettspolitikken, og i kommuner og de nye regionenes oppfølging av anleggsområdet. Du kan laste ned dokumentet her. Se også https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/toffere-prioritering-i-anleggspolitikken/ for et sammendrag og mer informasjon.

Annen informasjon