Norges første innendørsvelodrom er klar for realisering

Norges første innendørsvelodrom er klar for realisering

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Norges Cykleforbund melder gode nyheter for sykkel-Norge. Arbeidet med å realisere den første innendørsvelodromen i Norge har tatt tid, men nå er vinneren av anbudskonkurransen kåret. Tomten er ferdig regulert, og arbeidet med detaljprosjektering starter umiddelbart. Sola Arena forventes å stå klart er ved årsskiftet 2019/2020.

Det er Consto, i samarbeid med arkitektkontoret Trollvegg, som har vunnet anbudet om byggingen av Sola Arena. Selve banen skal bygges og leveres av Tyske Velotrack. Anlegget bygges som UCI Kategori 2, og får status som hovedanlegg for banesykling.

Anlegget skal eies av kommunene Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg, og er fullfinansiert ved hjelp av:

  • Spillemidler
  • Regionalt Investeringstilskudd fra Rogaland Fylkeskommune
  • Gave fra SR-bank
  • Innsamlingsaksjonen «3V» v/ Anne Kristoff
  • Låneopptak

Det er Folkehallene som står som byggherre, og skal drive anlegget. Folkehallene eies av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, og driver i dag tre anlegg som tilsammen har omkring 500.000 besøkende årlig. Disse er Sørmarka Arena, Sandneshallen og Randaberg Arena. Driften finansieres ved at det ytes nødvendig driftstilskudd fra eierkommunene.

 

Les saken på forbundets side her: Sola Arena er klar for realisering

 

Annen informasjon

4 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg

Motivasjonstiltak i sykkelbyen Alta

Under et møte med Ungdomsrådet i Alta kom det en ide om at man burde hatt en «high-five»-maskin på toppen av en bratt bakke som «belønnet» deg når du hadde klart bakken. Det ble for komplisert og...

Innholdstype: Publikasjon

Statistikk over antall idrettsanlegg bygget i Norge (2016)

Det bygges mange idrettsanlegg i Norge. I årene 2006-2015 ble det bygget nesten 9000 anlegg ifølge tall fra Idrettsanleggsregisteret. Her presenteres tallene slik de er kategorisert i...

Innholdstype: Temaside

Sykkelanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i...