NGTF inviterer til Anleggs- og lederkonferanse 2.-4. november i Tromsø

NGTF inviterer til Anleggs- og lederkonferanse 2.-4. november i Tromsø

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Norges Gymnastikk- og Turnforbund inviterer konferanse om anlegg, erfaringer fra hallbygging, sikkerhet, og mye mer i Tromsø 2.-4. november. Programmet lørdag består av to parallelle sesjoner: Anlegg og ledelse.

På vegne av Norges Gymnastikk- og Turnforbund inviterer utstyr- og anleggskomitéen, samt ansvarlig for klubbutvikling til Anleggs- og lederkonferanse fredag 2. november kl. 17.00 til søndag 4. november (hjemreisedag), på Clarion Hotel The Edge, Tromsø.

Invitasjon, program og påmelding

Temaer (foreløpig) under konferansen:

  • Status for anlegg og utstyr i gymnastikk og turn. Hvordan forbundet er en støttespiller for lagene som planlegger hall og skal kjøpe inn utstyr
  • Presentasjon fra turnforeninger som nettopp har bygd hall. Hvilke erfaringer har de gjort i prosessen?
  • Sikkerhet i basishall; Vedlikehold av apparater og grop
  • Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd v/ Kulturdepartementet
  • Trender innen utstyr til gymnastikk og turn. Innlegg fra de største leverandørene av turnutstyr i Norge.
  • Bygging av selve hallen. Innlegg fra en halleverandør.
  • Omvisning og foredrag i lokalene til nye basishaller i Tromsø
  • Profesjonalisering: Hva forventes av en ansatt i en frivillig organisasjon? Forholdet ansatt/styreleder/sportslig leder/timeansatte
  • Hvordan være en ryddig og god arbeidsgiver – arbeidsrett og erfaringsutveksling
  • Konflikthåndtering

Annen informasjon

18 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra nye Stavernhallen i Larvik

Stavernhallen består idag av en idrettshall til bruk for innendørsidretter og friidrett. Nye Stavernhallen, som blir bygget ved siden av eksisterende hall, skal stå ferdig januar 2018 og blant annet...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Erfaringer fra byggeprosessen: Basishall i Bodø

I 2017 arrangerte Norges Gymnastikk- og Turnforbund sin årlige utstyr- og anleggskonferanse på Gardermoen med 87 deltagere fra turnforeninger, idrettsråd, idrettskretser og kommuner tilstede. Et av...

Innholdstype: Verktøy

Gymnastikk og turn - arealfordeling

Dette dokumentet viser fire eksempeltegninger på arealfordeling til gymnastikk og turn. Det er tre grunnmål som ligger til grunn for tegningene; 20*25 m, 30*25 m og 45*25 m. Med arealfordeling er det...

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Innholdstype: Temaside

Gymnastikk- og turnanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere
Idrettens basisball: Planlegging, bygging og drift

Idrettens basishall: Planlegging, bygging og drift

Veilederen er utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Kulturdepartementet i 2017. Ved å gi gode eksempler for selve utformingen av hallflatene, samt å beskrive viktige steg i prosessen,...

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Grimstad Turn- og Idrettsforening

Iglandhallen

Iglandhallen er en stor basishall som ligger i Grimstad. I hallen har de fått plass til nedfelte groper med både løs skumgummi og heldekkende grop, trampoliner, frittståendefelt og alle nødvendige...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Ifact

Leirskallen turnhall

Leirskallen turnhall er en topp moderne turnhall / basishall med apparater for både topp og bredde. Nedfelte groper, trampoline, tradisjonelle turnapparater (frittstående, bøylehest, ringer, hopp,...

Sider