NFF tester ut nytt miljøvennlig granulat i Oslo

NFF tester ut nytt miljøvennlig granulat i Oslo

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


På rekordtid har Svendstuen skole i Oslo fått ny kunstgressbane med et helt nytt granulat av cellulose og bioplast.

Denne artikkel er gjengitt med tillatelse fra anleggssjef i NFF, Ole Myhrvold. Du finner den i helhet hos Norges Fotballforbund.

- For litt over tre uker siden fikk vi henvendelse fra en produsent som hadde laget et komposterbart og biologisk nedbrytbart granulat for kunstgress. Det inneholder ingen gifter og skader ikke miljøet om det havner utenfor fotballbanen, sier anleggssjef i NFF, Ole Myhrvold, til fotball.no.

- Produsenten ville gi oss fem kubikk granulat om vi fant en liten bane vi kunne legge det på. Undervisningsbygg tipset oss om at Svendstuen skole trengte en kunstgressbane. Jeg besøkte derfor rektor og FAU-leder ved skolen som umiddelbart tente på ideen. De ville prioritere miljøet og sa seg villige til å være et pilotanlegg for den nye typen granulat.

Torsdag var Myhrvold med da banen ble åpnet i forbindelse med skolens 20-årsjubileum. Anlegget er finansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen og er teknisk godkjent for spillemidler.

- I løpet av de tre siste ukene har vi planlagt, finansiert og bygget et idrettsanlegg, det har neppe skjedd tidligere, forteller anleggssjefen.

Regelmessige tester

Banen på Svendstuen skole er den første i sitt slag og i tiden som kommer skal det utføres regelmessige tester for å vurdere kvaliteten og holdbarheten på det nye granulatet.

- Det blir spennende å se hva som skjer når banen blir utsatt for vær, vind og belastning fra ungene på skolen. Vi vet ikke om granulatet holder seg eller om det endrer seg. Vi har fått med oss bymiljøetaten og vil teste banen jevnlig for å se hvordan utviklingen er.

- Vi har uansett stor tro på at det vil komme miljøvennlig granulat som fungerer, om det er dette eller en videreutvikling vil tiden vise. Det er gjort forsøk med andre typer miljøvennlig granulat tidligere som ikke har fungert, men nå er det er mange som jobber med å utvikle granulat som kan erstatte det gamle. Som det er nå er bruk av oppmalte bildekk det beste alternativet sportslig sett, men det er viktig for oss å få frem et mer miljøvennlig alternativ som fungerer like bra.

Om pilotprosjektet på Svendstuen skole blir vellykket er planen å teste granulatet på større baner.

- BioBag i Askim har stått for utviklingen av granulatet. De har fått støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle dette produktet og har nå søkt om ytterligere midler for å teste det på to store elleverbaner slik at de kan teste det i større skala med eldre spillere og tøffere bruk.

Les mer hos Norges Fotballforbund.

Annen informasjon

43 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Innholdstype: Veiledere
Norges Fotballforbund sin logo

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye...

Innholdstype: Aktuelt

Etablering av kunstgressbane uten gummigranulat

Råde IL skal etablere et nytt kunstgressdekke uten gummigranulat. Denne typen kunstgressbane kan bli en løsning på miljøproblemene knyttet til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Seljord IL

Eventyrøy stadion - kunstgressbane og friidrettsanlegg

En kunstgressbane i Seljord hadde vært prosjektert tidligere, men ble ikke realisert da det ble for dyrt på grunn av at banen hadde vært utsatt for flom gjentatte ganger de siste årene. Løsningen kom...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Geir Mogen

Filter i kum skal fange opp granulat fra kunstgressbaner

Prototypen testes på kunstgressbanen på Dalgård i Trondheim. Ideen kommer fra Senter for idrettsanlegg og teknologi. Filteret nede i kummen fanger opp gummikulene, men lar vannet renne videre.

Innholdstype: Aktuelt
Granulat. Foto: Geir Mogen

Forslag: Oppsamling av gummigranulat et krav fra 1. januar 2019?

Energi- og miljøkomiteen vedtok 15. februar 2018 innstillingen; "Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende...

Innholdstype: Temaside

Fotballanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Sider