Luftsportsenter på Sørum

Luftsportsenter på Sørum

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


På nettsidene til Norges Luftsportforbund kan du lese mer om arbeidet med å anlegge et luftsportsenter på Krokstad i Sørum kommune.

Les saken her. Mer om luftsportsenteret finner du her.

Annen informasjon

3 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Temaside

Luftsportanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Publikasjon

Statistikk over antall idrettsanlegg bygget i Norge (2016)

Det bygges mange idrettsanlegg i Norge. I årene 2006-2015 ble det bygget nesten 9000 anlegg ifølge tall fra Idrettsanleggsregisteret. Her presenteres tallene slik de er kategorisert i...

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i...