Kan man ta betalt i langrennsanlegg?

Kan man ta betalt i langrennsanlegg?

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Brukerbetaling i langrennsanlegg er et omstridt tema i Norge. Friluftslovens utgangspunkt er at ferdsel i utmark skal være gratis. Samtidig kan kommunene gjennom plan- og bygningsloven regulere arealer til idrettsanlegg eller aktivitetsområder der det innkreves adgangsavgift. Løypeavgift handler både om rettsregler og om verdispørsmål.

Friluftsloven § 14.(Avgift for adgang til friluftsområde) sier:

Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt løyve.

Når en ser på andre tilrettelagte treningstilbud for egenorganisert aktivitet (f.eks. alpinanlegg, treningssenter, svømmehall), må en som regel betale for å bruke disse anleggene. Så bør en ikke da også betale for å gå i skiløyper som har blitt tilrettelagt av løypemaskiner? Det er tross alt ikke gratis å lage perfekte «trikkeskinner» til skigårere.

Bildet under er fra Beitostølen i 2018, der en må en betale for å benytte løypene frem til 10. desember. Dette kan anses som både rett og rimelig siden løypene i hovedsak består av snø fra snølagring, og snølagring er som kjent ikke gratis (se f.eks. denne rapporten). I vårt naboland Sverige er det vanlig praksis å betale for å gå i preparerte løyper hele sesongen, men at en noen plasser senker denne avgiften når natursnøen kommer.

 

På Beitostølen koster det 50 kr/dag eller 500 kr frem til 10. desember

Ofte er det parkeringsplass tilknyttet et skianlegg. Disse er ofte statlig sikra friluftsområder med kommunal forvaltningsplan, basert på statlige retningslinjer. Her er ikke brukerbetaling tillatt, men parkeringsavgift for å dekke utgifter til vedlikehold av parkeringsplasser kan godtas i enkelttilfeller.

Et annet spørsmål er om langrennsløypene inngår som et idrettsanlegg regulert av kommunen gjennom plan- og bygningsloven. Da har kommunen en viss muligheten til å treffe beslutninger om hvordan utmarksarealet skal brukes.

Kort oppsummert:

  1. Vurder om anlegget har sterk grad av tilrettelegging. Om det er et opparbeidet friluftsområde kan det gi åpning for brukerbetaling.
  2. Om det er parkeringsplass tilknyttet anlegget kan dette gi åpning for å ta parkeringsavgift.
  3. Prøv å få anlegget registrert som et idrettsanlegg. Da kan tilgang til anlegget bli regulert gjennom plan- og bygningsloven.

 

Les gjerne mer i «Løypeavgift og allemannsrett – muligheter og begrensninger» eller hos Norsk Friluftsliv

 

Annen informasjon

49 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Foto: Trond Glesaaen

14,6 millioner kroner til ro- og padleruter i Oslofjorden!

Norges Padleforbund (NPF) kan melde at Sparebankstiftelsen DnB støtter de med 14,6 MNOK til prosjektet ro- og padleled Oslofjorden. Formålet med prosjektet er å etablere en sammenhengende ro- og...

Innholdstype: Veiledere

Alpinanlegg - Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder for planlegging, bygging og drift av alpinanlegg, utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund i 2011.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 (2016)

Teori om snødistribusjon i anlegg for nordiske grener er et forholdsvis nytt tema. I en tid med stadig varmere og villere vær, er det ikke lenger en selvfølge at man har nok natursnø til å drive...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt

Basic Skills Snow Tour

Norges Skiforbund, anlegg/utviklingsavdelingen sammen med skikretsene inviterer til kurs i bygging av basisanlegg og snøproduksjon. Alle klubber og interesserte fra skianlegg ønskes velkommen til 1,5...

Innholdstype: Verktøy

Brosjyre: Langrennscross for barn og unge

Langrennscross er en inspirerende trenings- og konkurranseform. Det motiverer og inspirerer, og bidrar til utviklingen av skiferdigheter og skiglede. Informasjon og gode tips om langrennscross finner...

Innholdstype: Temaside

Friluftsanlegg

Du vil her finne nyttige linker, anleggsmanualer og veiledere for friluftsanlegg. Idretter som bruker naturen som anlegg kan hente mye informasjon fra friluftslivsorganisasjoner.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Førde IL

Hafstadparken, Førde

Hafstadparken er eit park- og idrettsanlegg som vart opna våren 2015. Anlegget er eit resultat av eit tett samarbeid mellom Førde Idrettslag og Førde kommune og er støtta av næringslivet og ei rekke...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Uvapic.com

Hamran, Tolga hopp- og skileksenter

Hamran er et helårs bredde- og aktivitetsanlegg for unge og gamle. Vinterbruk: Hamran er bygd rundt heisen og Hamranstua. Alle brukerne møtes i sentrum av anlegget som består av skipark, aking og...

Innholdstype: Aktuelt

Holmenkollen er videreført som nasjonalanlegg for nordiske grener

Her kan du se det aktuelle innslaget fra Skiforbundets TV-kanal.

Sider