Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvaliteten i innendørs svømmeanlegg?

Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvaliteten i innendørs svømmeanlegg?

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


UV-bestråling, både lavtrykks og mellomtrykks, har vist seg å effektivt degradere bundet klor i vann og det er derfor flere badeanlegg som sverger til denne metoden for å overholde forskriftskravene til bundet klor. Resultater fra noen studier viser imidlertid at, selv om UV-bestråling reduserer konsentrasjonen av bundet klor, dannes det mer av andre desinfiseringsbiprodukter (DBPer).

Av hygieniske årsaker er det viktig med tilstrekkelig desinfisering av badevannet. Ettersom det tar flere timer før alt vannet i badebassengene er renset gjennom filter i renseanlegget, er det pålagt å til enhver tid ha noe fritt klor (aktivt klor) i vannet. Fritt klor forbrukes av vannets forurensinger, og det dannes desinfiseringsbiprodukter. En kjent gruppe med DBPer kalles bundet klor eller kloraminer. Denne gruppen består av de tre komponentene monokloramin, dikloramin og trikloramin.

Mono- og dikloraminer er ikke kjent å forårsake alvorlige helseeffekter ved eksponering. Det er imidlertid trikloramin. Trikloramin er svært flyktig og er representert i høyere konsentrasjoner over vannflaten sammenlignet med i selve vannet. Det er også trikloramin som anses å være hovedårsaken til akutte helseplager som røde, kløende øyne og hudirritasjoner, og langtidseffekter som astma eller andre mindre alvorlige respirasjonsproblemer. I Norge reguleres konsentrasjonen av bundet klor i vann, men ikke i luft. På grunn av trikloraminenes dokumenterte helsekonsekvenser har imidlertid verdens helseorganisasjon (WHO) foreslått en øvre grenseverdi for denne komponenten i luft til 0,5 mg/m3. Også Frankrike og Sveits har angitt egne grenseverdier på henholdsvis 0,3 mg/m3 og 0,2 mg/m3.

UV-bestråling, både lavtrykks og mellomtrykks, har vist seg å effektivt degradere bundet klor i vann og det er derfor flere badeanlegg som sverger til denne metoden for å overholde forskriftskravene til bundet klor. I en nylig publisert tysk studie ble det imidlertid funnet at dersom det tar 4-5 timer før alt vannet er renset gjennom filtrene i vannbehandlingssystemet, bidrar ikke UV-bestråling til noen betydelig degradering av trikloraminer i vann. Resultater fra andre studier viser også at selv om UV-bestråling reduserer konsentrasjonen av bundet klor, kan det dannes mer av andre DBPer.

Hvordan påvirker bruk av UV-bestråling konsentrasjonen av trikloraminer og trihalometaner i luften ved innendørs svømmebasseng? For å besvare dette spørsmålet skal SIAT, i løpet av mars og april, kartlegge hvordan luft- og vannkvaliteten endrer seg når UV-bestrålingen tas av og på. Ettersom det i Norge kun stilles krav til konsentrasjonen av bundet klor i vannet, kan det tenkes at vi, med bruk av UV-bestråling, lukker øynene for dannelsen av andre potensielt helseskadelige biprodukter. Resultatene av studiet er publisert her.

 

Annen informasjon

61 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Petter Solheim

Alexander Dale Oen Arena

Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle brukergrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Effektiv energibruk i svømmeanlegg (2016)

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Publikasjon
Logo Senter for idrettsanlegg og teknologi

Artikkel: Energibruk og opplevd helse i svømmehaller (2019)

Med sitt høye energibruk og krevende inneklima utgjør svømmeanlegg en av de mest kompliserte bygningskategoriene i Norge. En nylig gjennomført studie har sett på sammenhengen mellom svømmernes helse...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg? (2018)

Det er kjent at det dannes mer trihalometan (THM), sammen med andre desinfiserings- biprodukter (DBP) i vannet, ved bruk av UV-bestråling. Samtidig reduserer UV-bestråling konsentrasjonen av bundet...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Slik bygger du skadefrie svømmebassenger (2018)

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse....

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Tørrklor, flytende klor, elektrolyse og dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (2018)

Hvordan klor dreper bakterier, cyster og andre sporer omtales som et akademisk puslespill. Uavhengig av desinfiseringsagent for vannet er det likevel enighet om at effektiviteten til de ulike...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av holdbarheten til natriumhypokloritt og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier (2018)

Hensikten med oppgaven "Undersøkelse av holdbarheten til desinfeksjonsmiddelet natriumhypokloritt (NaOCl) og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier med hovedvekt på vannkvalitet i...

Sider