Hvordan kan barn bli en del av brukerinvolveringen?

Hvordan kan barn bli en del av brukerinvolveringen?

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Brukermedvirkning i idretts- og nærmiljøanleggsprosjekter kan være utfordrende. Å involvere barn (og ungdom) i prosessen, kan oppleves som enda vanskeligere. I februar ble det arrangert et seminar, "By i barnehøyde", i regi Oslo kommune ved Bymiljøetaten. I denne saken får du informasjon om presentasjonene fra seminaret, som blant annet gir deg tips til hvordan du involvere barn i anleggsprosesser.

Presentasjonene finner du hos BAD, PARK og IDRETT: By i barnehøyde

Den ene presentasjonen ble holdt av Hanne Marte Furset, medvirkningskoordinator i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Hun presenterte noen aktiviteter man kan arrangere for å få medvirkning fra barn og unge i byutvikling, og mange av tipsene er også nyttig for den som skal bygge idretts- eller næarmiljøanlegg. Du finner presentasjonen her: Barn og byutvikling

Annen informasjon