Hvor høy er forekomsten av helseplager blant svømmere?

Hvor høy er forekomsten av helseplager blant svømmere?

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


SIAT har en pågående studie på inneklima i svømmehaller for å undersøke hvor høy forekomsten av helseplager er blant de som er mest eksponert i anleggene. For å kartlegge dette ble det i 2018 opprettet et samarbeid med Norges Svømmeforbund, og sendt ut et spørreskjema til lisensbetalende utøvere over 18 år. Ved å koble utøverne til anlegg kan vi indentifisere om det er noen driftsstrategier som synes å være bedre eller dårligere enn andre av hensyn til eksponering og helseproblemer.

Status

Basert på de svarene som er kommet inn skal det i oktober 2019 gjennomføres en dybdestudie i to utvalgte anlegg for å studere luftkvaliteten mer grundig. Det skal også gjennomføres semistrukturerte intervjuer med frivillige utøvere over 18 år som svømmer i de to anleggene regelmessig. For å kartlegge luftkvaliteten skal det gjennomføres målinger av NCl3, samtidig som utøveren er i bassenget. I tillegg skal det også hentes inn tekniske data, som ventilasjonsstrategi og desinfeksjonsteknologi for å kartlegge om det er mulig å etablere en sammenheng mellom tekniske løsninger, drift og det som rapporteres av utøverne. De to anleggene som er valgt ut for videre dybdestudie er valgt fordi forekomsten av astma er ulike blant utøverne som bruker disse anleggene, til tross for at gjennomsnittlig eksponeringstid i de to anleggene er like. Fra anlegg 1 har vi fått 33 svar, hvor 18,2 % rapporterte legediagnostisert astma, og i anlegg 2 har vi fått 30 svar hvor 33,3 % rapporterer legediagnostisert astma.

I løpet av årsskiftet 2019/ 2020 vil endelige resultater fra studien være klar, og mer informasjon vil da bli publisert på godeidrettsanlegg.no. Følg med!

En foreløpig rapport kan lastes ned her.

Annen informasjon

57 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Petter Solheim

Alexander Dale Oen Arena

Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle brukergrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Effektiv energibruk i svømmeanlegg (2016)

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Publikasjon
Logo Senter for idrettsanlegg og teknologi

Artikkel: Energibruk og opplevd helse i svømmehaller (2019)

Med sitt høye energibruk og krevende inneklima utgjør svømmeanlegg en av de mest kompliserte bygningskategoriene i Norge. En nylig gjennomført studie har sett på sammenhengen mellom svømmernes helse...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg? (2018)

Det er kjent at det dannes mer trihalometan (THM), sammen med andre desinfiserings- biprodukter (DBP) i vannet, ved bruk av UV-bestråling. Samtidig reduserer UV-bestråling konsentrasjonen av bundet...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Slik bygger du skadefrie svømmebassenger (2018)

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse....

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Tørrklor, flytende klor, elektrolyse og dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (2018)

Hvordan klor dreper bakterier, cyster og andre sporer omtales som et akademisk puslespill. Uavhengig av desinfiseringsagent for vannet er det likevel enighet om at effektiviteten til de ulike...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av holdbarheten til natriumhypokloritt og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier (2018)

Hensikten med oppgaven "Undersøkelse av holdbarheten til desinfeksjonsmiddelet natriumhypokloritt (NaOCl) og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier med hovedvekt på vannkvalitet i...

Sider