Holmen svømmehall

Holmen svømmehall

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


På Holmenskjæret i Asker skal Asker kommune bygge ny svømmehall. Gjennom flere innovative løsninger skal hallen bli en av Norges første rene passivhus-svømmehaller.

Svømmehallen vil få et åttebaners basseng, terapibasseng, treningsrom, sosialrom, garderober og kantine. Taket vil også kunne brukes som rekreasjonsområde. Svømmehallen blir Asker kommunes andre moderne svømmeanlegg og vil rette fokus mot trening og svømming. Totalt vil svømmehallen ha kapasitet til 400 badende gjester.

I planleggingen og prosjekteringen har Asker kommune lagt stor vekt på energibesparende løsninger. Dette har gitt svømmehallen status som forbildeprosjekt i Futurebuilt-programmet og har ført til midler både fra Enova og Innovasjon Norge. Målet er at erfaringene og kunnskapen man får fra dette prosjektet skal bidra til at andre svømmehaller som bygges i tiden fremover også møter kravene som stilles fra lavutslippssamfunnet.

For å nå målene man har satt seg for energisystemene vil det benyttes 15 geobrønner for energiforsyning, 650 m2 solceller på vegger og tak, og solfanger på parkeringsplassen. I tillegg vil det være gråvannsgjenvinning, tilrettelegging for elbil/sykkelbruk og bruk av lavkarbonbetong i konstruksjonene. Tre varmepumper vil også gjenvinne energi fra ventilasjonsanlegget til luft, basseng og tappevann.

For å senke energibruken i periodene svømmehallen ikke er i bruk vil det være heve-senkebunn i hallen. Gjennom dette kan man senke avdampningen fra bassenget og kjøre ventilasjonsanlegget på lavere effekt.

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektansvarlig Asker kommune: Vidar Nyhus
 • Prosjektleder: OP-AS v/Kenneth Olafsen
 • Prosjekteringsansvarlig: Verkís
 • Prosjekterende teknisk: Verkís
 • Arkitekt: Arkís
 • Hovedentreprenør: Trio Entreprenør
 • Oppstart prosjektering: Høsten 2013
 • Oppstart anleggsarbeid: August 2015
 • Ferdigstillelse: Årsskiftet 2016-2017
 • Kostnadsramme: 275 mill. NOK

Viktigste klimatiltak

 • Svømmehall som passivhus
 • Solcelletak på 650 m2 og solceller på sykkelparkering som dekker omkring 12 % av den årlige strømbruken i hallen
 • Solfanger på parkeringsplass
 • 15 geobrønner for energiforsyning
 • Gråvannsgjenvinning
 • Informasjonsskjermer om energibruk
 • God tilrettelegging for sykler og el- kjøretøy
 • Bruk av lavkarbonbetong

 

 

Nettside: Holmen svømmehall Asker kommune

Annen informasjon

60 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Petter Solheim

Alexander Dale Oen Arena

Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle brukergrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Effektiv energibruk i svømmeanlegg (2016)

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Publikasjon
Logo Senter for idrettsanlegg og teknologi

Artikkel: Energibruk og opplevd helse i svømmehaller (2019)

Med sitt høye energibruk og krevende inneklima utgjør svømmeanlegg en av de mest kompliserte bygningskategoriene i Norge. En nylig gjennomført studie har sett på sammenhengen mellom svømmernes helse...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg? (2018)

Det er kjent at det dannes mer trihalometan (THM), sammen med andre desinfiserings- biprodukter (DBP) i vannet, ved bruk av UV-bestråling. Samtidig reduserer UV-bestråling konsentrasjonen av bundet...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Slik bygger du skadefrie svømmebassenger (2018)

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse....

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Tørrklor, flytende klor, elektrolyse og dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (2018)

Hvordan klor dreper bakterier, cyster og andre sporer omtales som et akademisk puslespill. Uavhengig av desinfiseringsagent for vannet er det likevel enighet om at effektiviteten til de ulike...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av holdbarheten til natriumhypokloritt og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier (2018)

Hensikten med oppgaven "Undersøkelse av holdbarheten til desinfeksjonsmiddelet natriumhypokloritt (NaOCl) og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier med hovedvekt på vannkvalitet i...

Sider