Hjelp oss å bli bedre!

Hjelp oss å bli bedre!

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Du som er interessert i informasjon om idretts- og nærmiljøanlegg og/eller besøker godeidrettsanlegg.no, inviteres herved til å komme med innspill på hvordan kunnskapsportalen godeidrettsanlegg.no bør videreutvikles. Undersøkelsen tar 5–10 min, og hensikten er å gi oss tilbakemelding på hvilket innhold du synes er viktigst eller mest interessant. Vi setter stor pris på alle besvarelser!

Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen, og svarene kan ikke kobles til enkeltpersoner. Vi håper du benytter deg av muligheten til å forbedre nettstedet godeidrettsanlegg.no.

Ta kontakt med gia@siat.ntnu.no dersom du har spørsmål eller er interessert i det endelige resultatet av denne undersøkelsen.

Med vennlig hilsen
Camilla Öhman, prosjektleder Gode idrettsanlegg
NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi

Link til undersøkelsen: https://goo.gl/forms/M7sXOp5pPSbCNeB72

Vi benytter oss av Google Skjemaer (Google Forms) for denne spørreundersøkelsen. Du finner personvern og vilkår for Google her: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Annen informasjon