Har du bygget Årets Idrettsanlegg 2019?

Har du bygget Årets Idrettsanlegg 2019?

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Prisen Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet og Bad, park og idrett, som skal deles ut for 4. gang. Blant de tidligere vinnerne finner man Lislebyhallen, Oslo Skatehall og Gamlingen.

Prisen Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter. Prisen Årets idrettsanlegg består av en plakett i tillegg til diplom og kr 30 000. Plaketten skal senere monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren.

Anlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget i forhold til kriteriene og bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke. Det kan søkes flere ganger.

Mer informasjon: Alice C. Boyd, daglig leder BAD, PARK og IDRETT: badparkogidrett@nih.no
Frist 1. mars 2019.

Bad, Park og Idrett sine nettsider kan du lese mer, og søke.

Annen informasjon