Gummigranulat på avveie

Gummigranulat på avveie

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Det har de siste månedene vært stort mediefokus på gummigranulat fra kunstgressbaner i mikroplastutslippsdebatten. SIAT har derfor gjenopptatt sin forskning innen kunstgress denne våren.

Utfordringer

Granulat på avveie er kostbart for eier av banen, som må kjøpe ny granulat dersom man har mistet eller ikke klarer å gjenvinne granulatet man har. Det er også skadelig for miljøet at granulatet havner i nærområdet, bekker og elver. Det er derfor viktig at man drifter baner med granulatinfyll på en god måte.

Den største utfordringen oppstår ved vinterdrift av kunstgressbanene. Ofte ønsker man også om vinteren å ha full bredde og lengde på spilleflaten og har dermed i mange tilfeller ingen optimale steder å legge snøen. Snøen brøytes eller freses da ut av banen til nærområdet hvor granulatet blir liggende til snøen smelter. Granulatet spres videre til naturen ved regnvær eller kraftig vind. Granulat kan også spres til naturen ved regnvær dersom banen ikke er tilstrekkelig drenert.

Å ta igjen granulat som har havnet utenfor banen er ofte en utfordring dersom man ikke har forberedt seg tilstrekkelig. Dersom granulatet ligger i gress eller på grus, eller på andre måter ubskjermet fra elementene rundt, er det krevende å gjenvinne. Dette kan også gå hardt ut over utstyret man bruker i driften da dette er tilpasset gummi og ikke grus og andre forurensninger.

Tiltak

Enkle grep alle som vinterdrifter en bane kan gjøre er for eksempel å være nøye på at man ikke kjører brøyteskjæret helt ned til gressmatten. Har man minst en fingerbredde avstand (2-4 cm) avstand mellom underlag og skjær vil det aller meste av granulatet bli liggende igjen på banen. Har man tilgjengelig areal rundt banen kan man gjennomføre mer omfattende tiltak.

Å anlegge snødeponier er den sikreste måten å unngå at granulat spres til naturen. Et ideellt snødeponi er plassert på den ene eller begge langsidene og er fysisk adskilt fra området rundt. Dette kan gjøres med mur eller tette gjerder. Underlaget bør være fast slik at granulatet ikke forurenses av grus o.l. Det er anbefalt at et slikt areal er en utvidelse av banen slik at man har kunstgress i hele arealet. På den måten løser man også drenering, i tillegg til at man får et homogent underlag som kan benyttes til oppvarming, spill, lek eller lager om sommeren. Man kan også benytte asfalt, men man må da finne gode løsninger på drenering og leding av smelte- og overvann for å unngå avrenning av granulatet. Flere steder utnytter man at man har en løpebane med kunstdekke rundt kunstgressbanen.

Skulle man ikke ha mulighet til å gjennomføre de mer omfattende tiltakene bør man legge fiberduk i de områdene man legger snø. Det er ikke en optimal løsning, men gjør det enklere å gjenbruke granulatet enn om det ligger på grus eller naturgress.

Noe granulat blir med brukere av anlegget i sko og sokker. Et enkelt tiltak er at man etablerer rister med koster i inn- og utgangspartiene til banen.

Videre arbeid

Debatten har tidvis gått høyt, også utenfor Norges grenser og det blir spennende å se utviklingen saken tar i fremtiden. SIAT arbeider med å finne gode løsninger på problemstillingen og har denne våren spesielt fokusert på to områder: tiltak for eksisterende og nye kunstgressanlegg med infyll for å beholde infyllet på banen, og kunstgressbanesystemer uten bruk av infyll. I tillegg til de to hovefokusene undersøkes også alternativer til gummigranulatinfyll.

Frem til nå har det kommet frem flere løsninger til snødeponi, drenering og granulatsamling, samt at det er avdekket gode alternativer i markedet for infyllsfrie kunstgressbaner. 

Annen informasjon

57 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Temaside

Amerikanske idretter

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Innholdstype: Veiledere
Norges Fotballforbund sin logo

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye...

Innholdstype: Aktuelt

Etablering av kunstgressbane uten gummigranulat

Råde IL skal etablere et nytt kunstgressdekke uten gummigranulat. Denne typen kunstgressbane kan bli en løsning på miljøproblemene knyttet til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.

Innholdstype: Aktuelt

Europeiske kjemikalietilsynet foreslår begrensninger for å forhindre spredning av mikroplast

ECHA, det europeiske kjemikalietilsynet, har lagt fra et forslag om begrensing av mikroplast i en lang rekke produkter og anvendelsesområder. Blant disse er bruk av kunstig ifyll i kunstgressbaner,...

Sider