Forslag: Oppsamling av gummigranulat et krav fra 1. januar 2019?

Forslag: Oppsamling av gummigranulat et krav fra 1. januar 2019?

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Energi- og miljøkomiteen vedtok 15. februar 2018 innstillingen; "Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk – med virkning fra 1. januar 2019". Saken skal opp til behandling, og dersom det blir et flertall i Stortinget, vil eiere av kunstgressbaner rundt om i Norge bli nødt til å gjøre tiltak for å hindre granulatflukt.

Fokuset og diskusjonene rundt kunstgress og gummigranulat (som egentlig er plast, og ikke gummi) har vært økende de siste årene. En rekke norske aktører har undersøkt utfordringene knyttet til kunstgress, og et søk på granulat gir utallige treff. I denne saken har vi forsøkt å samle de rapportene og annet relevant materiale i denne debatten:

Innstilling fra Energi- og miljøkomitteen (Stortinget)

Kommer krav for å redusere utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner (Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet)

Publikasjoner

Rapport: Vurdering av mulige tiltak for å redusere spredning av gummigranulater fra kunstgressbaner (2018) (Miljødirektoratet)

Rapport: Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner (2018) (NIBIO)

Rapport: Kartlegging av håndtering av granulat på kunstgressbaner (2017) (Miljødirektoratet / Rambøll)

Verktøy 

Tiltak for å redusere granulatflukt (Miljødirektoratet)

Veiledere

Vinterdrift av kunstgressbaner - i et miljø- og helseperspektiv (Norges Fotballforbund)

Alt materiale vi har på godeidrettsanlegg.no kan du også finne blant "relatert materiale" under.

Annen informasjon

65 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Innholdstype: Veiledere
Norges Fotballforbund sin logo

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye...

Innholdstype: Aktuelt

Etablering av kunstgressbane uten gummigranulat

Råde IL skal etablere et nytt kunstgressdekke uten gummigranulat. Denne typen kunstgressbane kan bli en løsning på miljøproblemene knyttet til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.

Innholdstype: Aktuelt

Europeiske kjemikalietilsynet foreslår begrensninger for å forhindre spredning av mikroplast

ECHA, det europeiske kjemikalietilsynet, har lagt fra et forslag om begrensing av mikroplast i en lang rekke produkter og anvendelsesområder. Blant disse er bruk av kunstig ifyll i kunstgressbaner,...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Seljord IL

Eventyrøy stadion - kunstgressbane med korkgranulat og friidrettsanlegg

En kunstgressbane i Seljord hadde vært prosjektert tidligere, men ble ikke realisert da det ble for dyrt på grunn av at banen hadde vært utsatt for flom gjentatte ganger de siste årene. Løsningen kom...

Sider