Cricketpitch i Trondheim

Cricketpitch i Trondheim

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Trondheim kommune har satt av 500 000 kroner til bygging av cricketpitch i Lade Idrettspark. Pitchen skal ferdigstilles før starten av 2018-sesongen.

Annen informasjon

5 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Verktøy

Anleggsstandard for bygging av cricketbane

Norges Cricketforbund har utviklet en anleggsstandard tilpasset norske forhold. Standarden er utarbeidet med tanke på at banen og pitchen skal tåle våre fire årstider og være til nytte i mange år...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Temaside

Cricketbane

Du vil her finne nyttig informasjon om cricketbaner, så som linker til nasjonalt og internasjonalt forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål.

Innholdstype: Aktuelt

Spennende muligheter for cricketbane i Stavanger

Norges Cricketforbund og representanter fra Stavanger kommune møttes i forbindelse med utbygging av Lassa Idrettspark i Stavanger. Kommunen ser på mulighetene for et cricketanlegg i Stavanger. Både...

Innholdstype: Aktuelt
Norges Cricketforbund

Østfold har fått sin første cricketpitch

I Sarpsborg Idrettspark, like ved Sarpsborg stadion, har Østfolds første cricketpitch blitt en realitet.