Anleggsnytt fra særforbundene uke 38

Anleggsnytt fra særforbundene uke 38

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Denne uken har Norges Motorsportforbund en nyhet om et nytt anlegg i Telemark, som er i prosjekteringsfasen.

Norges Motorsportforbund skriver på sine nettsider om "Fremtidens test og motorsportanlegg" som skal være ferdig i 2021, ifølge planen. Anlegget skal ligge i Telemark og skal brukes både til testsenter for autonome kjøretøy og 3 km lang motorsportbane for bil- og motorsport. Prosjektet kan følges via Facebooksiden Telemark Ring - Fremtidens Test- & Motorsportsanlegg.

 

 

Annen informasjon

9 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Verktøy

Forskrift om motorsport på lukket bane

Forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område, og annen bruk av go-kart. Forskriften tredde i kraft i 2001, med endringer i 2004.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Lier MSK

Leirdalen

Leirdalen er hjemmebanen for en av Norges største motorsportklubber; Lier motorsportklubb. Det er et anlegg under stadig utvikling og forbedring, der klubben organiserer og gjennomfører alt.

Innholdstype: Temaside

Motorsportanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, i tillegg til annen nyttig informasjon om de ulike anleggstypene tilknyttet motorsportanlegg.

Innholdstype: Veiledere

Retningslinjer for bygging og sikring av rallycross og bilcrossanlegg

Hensikten med disse retningslinjer er å fastsette krav for baner, før de kan godkjennes for avvikling av arrangementer tildelt av NBF. Andre løsninger eller unntak kan aksepteres etter NBF’s...

Innholdstype: Veiledere

Retningslinjer for sikkerhet Formel-K baner

Hensikten med disse retningslinjene er å fastsette de krav Formel-K baner (FK) skal tilfredsstille før de kan godkjennes for avvikling av arrangementer tildelt av NBF. Andre løsninger eller unntak...

Innholdstype: Veiledere

Retningslinjer for sikring og bruk av bakker, bilsport

Hensikten med disse retningslinjene er å gi et referanseverktøy for arrangører, jurymedlemmer og inspektører fra NBF. De skal sikre tilfredsstillende sikring og bruk av bakkeløpstraseer før disse kan...

Innholdstype: Publikasjon
Logo SIAT

Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2018 (2019)

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg,...

Innholdstype: Veiledere

Tegningsunderlag for bygging av rallycross og bilcross baner

Du finner her retningslinjer og tegningsunderlag for ulike elementer ved bygging av rallycross og bilcross baner.

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i...