Anleggsnytt fra særforbundene uke 21 - 2020

Anleggsnytt fra særforbundene uke 21 - 2020

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Norges Golfforbund har lagt ut "De gode eksemplene fra golfklubbene i Norge", der en av kategoriene er bane. Her finner du gode eksempler på tiltak golfklubber har gjort for å øke aktiviteten, finansiere oppgradering av klubbhus og bane og mye mer!

De gode eksemplene fra golfklubbene i Norge

På nettsiden golfforbundet.no/klubb/organisasjon/klubbeksempler samler Norges Golfforbund inn innspill til tiltak som kan inspirere andre klubber. Det er seks kategorier:

  • Klubb
  • Bane
  • Juniorgolf
  • Prosjekter
  • Prøv golf
  • Ivaretakelse

Under kategorien bane finner man blant annet eksempler på hvordan man kan legge tilrette for flere aktiviteter enn golf på anlegget. Under kategorien klubb ligger blant annet beskrivelse av hvordan Asker GK finansierte oppgradering av bane og klubbhus.

Les mer i nyheten:

De gode eksemplene fra golfklubbene i Norge - nyhet fra Norges Golfforbund (publisert 21.05.2020)

Annen informasjon

17 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 5 - 2020

Norges Brettforbund har en nyhets-serie der de besøker ulike snøparker. De har blant annet besøkt innendørsanlegget SNØ på Lørenskog. Norges Golfforbund undersøker klubbenes behov for grøntfaglig...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Veiledere

Bygging av enkle golfanlegg

Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for enkle golfbaner. Det som menes med enkle baner er at de skal fungere som driftsformer innenfor landbruket. Tiltak og oppgradering skal være tilpasset...

Innholdstype: Temaside

Golfanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til golfanlegg og minigolfanlegg.

Innholdstype: Verktøy

Golfanlegg - Anleggstilpasning for funksjonshemmede

Norges Golfforbund har laget et verktøy med råd og tips om hvordan man kan tilpasse golfanlegget slik at det blir mer brukervennlig for personer med funksjonsnedsettelser. Denne informasjonen viser...

Innholdstype: Verktøy
NGA logo

Greenkeeperkurs - nyttig for alle som drifter gressbaner

Norges Golfforbund deler kunnskap fra grunnkurs i greenkeeping på sine nettsider. Det digitale videokurset er laget av Norwegian Greenkeepers Association, men er tilgjengelig for alle. Visste du at...

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjonsfoto golfball og golfbane

Hvordan håndtere golfanlegg under koronakrisen?

Norges Golfforbund har publisert en artikkel av Karin Juul Hesselsøe og Trygve S. Aamlid ved NIBIO Turfgrass Research Group, som kommer med anbefalinger om vedlikehold av gresset mens golfbanene er...

Innholdstype: Verktøy

Kombinasjonsanlegg for bandy

Dette verktøyet, som er laget i samarbeid med Norges Bandyforbund, gir inspirasjon til flerbruksløsninger for isbaner, som brukes til noe annet i sommerhalvåret. Ta kontakt med Norges Bandyforbund,...

Innholdstype: Veiledere

Multifunksjonelle golfanlegg

Golfanlegg har store arealer som ikke brukes til golfspill, og klubbhusene står ofte tomme i vinterhalvåret. Dette gir et stort potensial for bedre utnyttelse. Grøntområdene kan skape nye muligheter...

Innholdstype: Verktøy

Nærmiljøanlegg for golf

Golf har fram til i dag hatt en forholdsvis lav oppslutning blant barn og unge, årsakene er mange, men en av de største utfordringene er at det ikke finnes gode muligheter for barn til å bli kjent...

Sider