Aktuelt fra prosjektet KG2021: Treningskamper mellom Flatås IL og Råde IL

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Treningskamper mellom Flatås IL og Råde IL

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består testkrav fra FIFA, men brukere av banen uttrykker at banen ikke tilfredsstiller deres ønsker for hvordan en bane skal oppleves ved bruk. Det har vært ønskelig å innhente brukererfaring fra banene for å se etter sammenhenger mellom opplevd følelse av banen mot resultater fra FIFA-testene.

Brukererfaring

Den 29. februar 2020 var det duket for treningskamper mellom Råde IL og Flatås IL i Flatåshallen i Trondheim, ledet av idrettslagene selv. Begge disse idrettslagene er med i prosjekt KG2021, og har én eller to gummigranulatfrie kunstgressbaner.

Ett av målene med kampene var at Råde IL skulle få teste det nye kunstgressdekket i hallen, ved å kjenne på kroppen hvordan det er å spille på det. Det ble spilt tre omganger á 30 minutter, med noe pause mellom kampene.

Det andre målet var å få samlet inn brukererfaring fra spillerne, og de fylte ut en spørreundersøkelse i pausene.

Innsamling av datamateriell

En av pilotundersøkelsene til arbeidspakke Idrett i KG2021 går ut på å kartlegge brukerens subjektive opplevelse av kunstgressbaner. Mellom omgangene svarte spillerne på et elektronisk spørreskjema, hvor de blant annet ble bedt om å svare på opplevd hardhet, opplevd glatthet og hvilke sko spilleren brukte. Mellom omgangene ble spillerne oppfordret til å bytte sko, for så å svare på nytt skjema i neste pause.

Etter treningskampene svarte spillerne på et spørreskjema utarbeidet av en studentgruppe tilknyttet KG2021 gjennom prosjektfaget Eksperter i Team (EiT) ved NTNU. Her fikk spillerne anledning til å informere om sin subjektive opplevelse av banen og å utdype gjennom fritekstsvar.

Brukererfaring vil publiseres i egen rapport her på godeidrettsanlegg.no. Den kan også bli tilsendt ved å ta kontakt på kg2021@siat.ntnu.no. Resultatene fra Eksperter i Team-oppgaven vil bli presentert i et foredrag, se invitasjon til dette her:

Invitasjon: Presentasjoner fra "Eksperter i Team" 22. april

Seminar etter treningskampene

Aktuelle studentoppgaver

På slutten av dagen ble det presentert seks studentoppgaver (tre bacheloroppgaver og tre EiT-oppgaver). Oppgavene er tilknyttet KG2021, og veiledet av prosjektet gjennom Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). Arbeidsnavnene for prosjektene er:

  1. Mikrobiologisk analyse av kunstgress (BSc)
  2. Vinterdrift og slitasje på en 4G-kunstgressbane (BSc)
  3. Miljøpåvirkninger av kunstgressbaner – med fokus på tungmetaller (BSc)
  4. Er et robotkonsept lønnsomt i testing av kunstgressbaner? (EiT)
  5. Kartlegging av CO2-avtrykk til dagens kunstgressbaner (EiT)
  6. Utvikling av framtidens kunstgressbaner (EiT)

Etter presentasjonene var det mulighet for diskusjon og tilbakemeldinger til studentene. Representanter fra Norges Fotballforbund, Viken Fylkeskommune og SIAT, samt spillere og trenere i Flatås IL og Råde IL kom med flere spørsmål til studentene, og tilbakemeldinger om at dette er nyttige studentoppgaver.

Presentasjonene ligger som vedlegg i denne saken.

Biomekanikk

Linda Marie Hansen ved SIAT og KG2021 holdt et introforedrag om biomekanikk i fotballsammenheng. Det var en innføring i hva biomekanikk egentlig er, hvorfor kunnskap om biomekanikk er viktig for kunstgressbaner, faktorer som kan påvirke interaksjonen mellom sko, spiller og underlag, og en innføring i hva arbeidspakken Idrett gjør i KG2021-prosjektet og hvorfor.

Kort oppsummert er biomekanikk mekaniske prinsipper anvendt på menneskelig bevegelse. Dette kan gi viktig informasjon om spillernes ønsker/krav til en kunstgressbane.

Det er mange faktorer som kan påvirke interaksjonen mellom bane, spiller og sko. Tar man hensyn til alle variabler som påvirker interaksjonen, ender man med flere tusen mulige kombinasjoner. Det vil være en umulig oppgave å undersøke alle variabler og kombinasjoner. Dette betyr at man må finne de variablene og kombinasjonene man tror er viktigst og som vil ha størst betydning for brukeropplevelsen, og studere disse videre.

Presentasjonen ligger i samme vedlegg som studentpresentasjonene.

Annen informasjon

77 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet KG2021

I løpet av våren og sommeren skal det utføres jordprøver under en kunstgressbane i Moss. Undersøkelsen, som er en del av prosjektet KG2021, skal se nærmere på mengde plastpartikler og tungmetaller.

Innholdstype: Aktuelt
Logo NFF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 11 - 2020

I forbindelse med Norges Fotballforbund (NFF) sitt forbundsting arrangerte man også et seminar, der kunstgressets miljøutfordringer ble løftet frem. Ifølge tall fra NFF har 90 % av kunstgressbanene i...

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Innholdstype: Veiledere
Norges Fotballforbund sin logo

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye...

Sider