Aktuelt fra nye Stavernhallen i Larvik

Aktuelt fra nye Stavernhallen i Larvik

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Stavernhallen består idag av en idrettshall til bruk for innendørsidretter og friidrett. Nye Stavernhallen, som blir bygget ved siden av eksisterende hall, skal stå ferdig januar 2018 og blant annet ha plass for turn, håndball og styrketrening.

Bakgrunn

Forarbeider for utvidelse av den eksisterende Stavernhallen i Larvik kommune startet i 2005-2006. Bakgrunnen til dette var Sportsklubben Stag sine ønsker (helt tilbake til 70-tallet), om å samle sine aktiviteter på et fellesanlegg i Stavern. Sportsklubben Stag har derfor vært en sterk pådriver for å få anleggene realisert.

I 2010 startet forprosjektet på «nye Stavern idrettshall» og skulle primært inneholde aktivitetsflater for troppsturn og styrke- og aktivitetsrom for Larvik Atletklubb. Underveis i prosessen ble det avholdt en rekke avklaringsmøter med de to klubbene og Larvik idrettsråd. Larvik kommune Eiendom utarbeidet deretter et pilotnotat som var grunnlaget for en tilnærming overfor leverandører, i et eget åpent møte med disse, om innovative offentlig anskaffelse. Hensikten var at ulike leverandører skulle kunne gis anledning til å komme med innspill om nye løsninger og ikke minst søke samarbeid med andre med tanke på anbud. Når endelig rom- og funksjonsprogram var ferdigstilt og entreprenør valgt, ble det avholdt to samspillmøter med hovedbrukergruppene, etterfulgt av egne særmøter med disse. Stag Turn hadde blant annet behov for plass til en tumblingbane, store turnmatter, 3 stk. hev/senk hoppegroper, trampoline, basis turnflate og en mindre aktivitetsflate. Larvik Atletklubb hadde behov for ca 200 m2 til sine treningsaktiviteter.

Anlegget

Stavern idrettspark består i dag av en stor kunstgressbane og Stavernhallen - flerbrukshall. Den nye Stavern idrettshall er bygd sammen med den eksisterende hallen, og har i 1.etg en aktivitetsflate på 25 x 45 (turn, håndball) totalt 1 134 m2, basisturnflate på 402 m2 og styrkerom på 193 m2. I 2. etg. et aktivitetsrom for turn på 178 m2. I tillegg er det to sett garderober fordelt i 1. og 2. etg. og et sosialt rom på 111 m2 samt lagerrom på til sammen ca 150 m2. Den nye hallen er i all hovedsak tenkt benyttet til trening, men det er bygget en mesanin slik at lokale arrangement med publikum kan også avvikles.

Bygget vil stå ferdig januar 2018 og eies av Larvik kommune. Stag Turn og Larvik Atletklubb vil bli hoved leietakere. Hovedflaten vil kunne omgjøres til andre aktiviteter f.eks. håndball ved at tumblingbanen kan heves/senkes ved behov samt at turnmatter kan rulles sammen og lagres på den ene langsiden. Hoppegroper og trampoline er bygget utenfor hovedflaten. Alle aktivitetsområder kan deles ved lydisolerende skillevegger. Veggene mellom den eksisterende hallen og den nye er åpnet opp ved at det er montert vinduer i 2.etg. Dette er også gjort i det nye sosiale rommet. Med andre ord et flerfunksjonelt idrettsanlegg der brukere har blitt involvert tidlig i prosessen, med henblikk på å lage de beste løsningene for de ulike aktivitetene.

Økonomi

Totalkostnaden er 56 mill. kroner, finansiert av Larvik kommune. Spillemidler utgjør i underkant av 15 mill. kroner. Totalentreprenør er Backe Vestfold Telemark.

Drift

Stavern idrettspark driftes av Larvik kommune ved avdeling idrett og friluftsliv.

 

Tegninger

Tegninger snitt
Teginger fasader
Tegninger planer

Presentasjon fra Utstyr og anleggskonferansen 2017 i regi NGTF:

Stavern idrettshall (.pdf)

Annen informasjon

30 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Dette online anleggsatlaset er laget av Norges Håndballforbund og gir oversikt over håndballannlegg og -aktivitet i hele landet.

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er Elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i selve arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badminonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987 var hallen Norges første i sitt slag. Tretti år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Erfaringer fra byggeprosessen: Basishall i Bodø

I 2017 arrangerte Norges Gymnastikk- og Turnforbund sin årlige utstyr- og anleggskonferanse på Gardermoen med 87 deltagere fra turnforeninger, idrettsråd, idrettskretser og kommuner tilstede. Et av...

Innholdstype: Temaside

Fleraktivitetssal

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, i tillegg til annen nyttig informasjon om treningsrom.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Fosnes kommune

Fyret flerbrukshus

Våren 2010 ble Fosnes kommune nødt til å stenge det eksisterende svømmebassenget på Jøa på grunn av for dårlig teknisk stand. I forbindelse med planlegging av nytt bad ble det lagt til rette for et...

Innholdstype: Verktøy

Gymnastikk og turn - arealfordeling

Dette dokumentet viser fire eksempltegninger på arealfordeling til gymnastikk og turn. Det er tre grunnmål som ligger til grunn for tegningene; 20*25 m, 30*25 m og 45*25 m. Med arealfordeling er det...

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Innholdstype: Temaside

Gymnastikk- og turnanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Sider