Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring. Prosjekteier er Harstad Cykleklubb og blant samarbeidspartnerne er Harstad kommune. Prosjektet har mottatt bidrag fra Troms idrettskrets sitt anleggsfond, der et av kriteriene er at man bruker den første delen av "Prosjektmodellen" - som er utviklet av og for Gode idrettsanlegg.

Harstad Cykleklubb har i samarbeid med Harstad kommune fått omregulert et meget attraktivt område i Blåbærhaugen/Harstad fra LNF (landbruks-, natur- og friluftsområder) til Idrettsanlegg for å utvikle en moderne sykkelpark – Blåbærhaugen Sykkelpark.
Parken vil tilrettelegge for sykling og fysisk aktivitet i trygge omgivelser for alle alders- og ferdighetsnivåer.

Sykkelparken er delt inn i tre delprosjekter:

 1. Barne- og rekrutteringspark (planlagt ferdig sommeren 2019)
 2. Idrettsanleggene (planlagt ferdig sommeren 2020)
 3. Idretts- og servicehuset (dato for ferdigstillelse er ikke satt)

I tillegg planlegges det for en egen trafikkgård, som vil simulere et ekte trafikklandskap i halv størrelse, for bruk i trafikkopplæring og undervisning. Dette prosjektet er i regi Harstad kommunes.

Barne- og rekrutteringsparken

Barne- og rekrutteringsparken vil være klassifisert som et nærmiljøanlegg, og vil bestå av

 • Knøttetrack / sykkelbane for barn fra 2 år, med løpesykkel
 • Pumptrack / sykkelbane for barn fra ca. 6 år
 • Sykkelløyper på ca. 700 meter med forskjellige mestrings- og balanseøvelser i løypa

Disse delanleggene vil sammen koste ca. 1 million.

Idrettsanleggene

I idrettsanleggsdelen av parken vil det bli tre anlegg:

 • Rundbaneløype for terrengsykling XC med høy standard
 • Sykkelkrossløype CX, blant annet med sandgrop
 • Arena for landeveissykling (asfaltert for start og målgang).

Det vil også bli bygget lysanlegg på arenaen. Disse delanleggene vil sammen koste ca. 5,5 millioner.

Idretts- og servicehuset

Idretts- og servicehuset vil bestå av:

 • Dusj-, garderobe- og toalettfasiliteter
 • Mekkerom, lager og spyleanlegg
 • Selskapslokale med kjøkken og møterom

Idretts- og servicehuset har en totalkostnad på 10,5 millioner.

Finansiering

Prosjektet er i finansieringsfasen, og man er i mål med finansiering for delprosjekt 1. Nå jobber klubben hardt for å ha klar en finansieringsplan for delprosjekt 2 allerede neste år.

Harstad Cykleklubb har fått 120 000 kr fra Troms idrettskrets sitt anleggsfond. For å motta midler fra dette fondet, må det søkende laget blant annet gjennomføre "Idéfasen" fra "Prosjektmodellen". Pengene fra fondet har blitt brukt på å få inn fagkompetanse til kostnadsberegninger og tegninger til grov- og detaljprosjektering - noe som gjør at klubben føler seg tryggere i byggfasen og tas godt i mot av sponsorer. Noe midler har også blitt benyttet for få hjelp av et design- og kommunikasjonsbyrå, som laget en promovideo til bruk i sponsormøter og presentasjoner av prosjektet. De har også fått laget en hjemmeside for parken: sykkelpark1.no

Annen informasjon

52 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Utforming av det offentlige byrommet – hensikt kontra virkelighet (2018)

Studien "Design og Urban Public Spaces: Intent vs. Reality" undersøkte hvordan to utendørsanlegg for fysisk aktivitet i København ble benyttet av forskjellige brukergrupper, og hvordan det...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing (2012)

Oppgaven omfatter informasjon om breakedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøftingen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Innholdstype: Aktuelt

Bordtennis for alle på Romerike

De siste fire årene har 36 nye utebord for bordtennis blitt utplassert på Romerike. Hvam IL og Haga IF har gjennom prosjektet "Bordtennis for alle på Romerike" skapt møteplasser for både...

Innholdstype: Verktøy

Brosjyre: Friplassen

Norges Friidrettsforbund har utviklet et konsept for nærmiljøanlegg som skal stimulere til aktivitet for alle. Anlegget, kalt "Friplassen", er lite og intimt, passer godt i nærmiljøet eller...

Innholdstype: Publikasjon
Logo NMBU med tekst

Fagrapport: Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur (2018)

Fagrapporten "Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet" tar utgangspunkt i at...

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om sykkelritt på veg

Forskriftens formål er å gi god trafikksikkerhet for syklende som deltar i sykkelritt på veg, samt god trafikksikkerhet og nødvendig framkommelighet for andre trafikanter mens rittet pågår....

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Veiledere

FriFot – skolens idrettsplass

Skolen er alle barns daglige oppholdssted og en viktig møteplass i de fleste lokalsamfunn. FriFot-konseptet tar utgangspunkt i at skolens uteområde kan bli et innbydende område til lek og...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Glommasvingen skoleanlegg. Foto: Sør-Odal kommune

Glommasvingen skoleanlegg - idrettshall, uteområder og klatretårn

Idrettsanlegget som er bygget i tilknytning til Glommasvingen skole består av en idrettshall (håndballbanestørrelse), klatretårn og et variert uteareal som fungerer som nærmiljøanlegg utenfor...

Sider