36,8 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer i 2019

36,8 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer i 2019

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Kulturdepartementet har behandlet søknadene for tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer for 2019. Dette er en tilskuddsordning for å stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive.

Pressemelding fra Kulturdepartementet:

11 av 14 søknader oppfyller kriteriene for ordningen og gis tilskudd i samsvar med søknadsbeløpet. Dette gir et samlet tilskuddsbeløp på 36,8 millioner kroner.

Regjeringens hovedmål med idrettspolitikken er å bidra til at alle som vil kan drive idrett eller være fysisk aktiv på andre måter. Det viktigste virkemiddelet for å oppnå dette er gjennom tilskudd til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Departementet gir i dag betydelige tilskudd fra spillemidlene til bygging av anlegg, både for den organiserte idretten og for egenorganisert fysisk aktivitet, men ikke alle finner anlegg som passer for sin aktivitet.

– For å kunne favne enda bredere, og motivere enda flere til å være fysisk aktive, ønsker vi å stimulere til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Søkerne som har fått innvilget sine søknader i år har på ulike måter bidratt med nye ideer for anleggsutforming, som også kan være til inspirasjon for andre kommuner og anleggsutbyggere. Støtten i år går til både små og store kommuner over hele landet.

Innvilgede søknader i 2019:

Søkerkommune

Beløp (kroner)

Brønnøy kommune

2 050 000

Gol kommune

4 000 000

Karmøy kommune

4 000 000

Klepp kommune

4 000 000

Krødsherad kommune

2 500 000

Os kommune (Hordaland)

4 000 000

Oslo kommune (Østensjø bydel)

3 700 000

Skaun kommune

2 200 000

Tromsø kommune

2 350 000

Vindafjord kommune

4 000 000

Ørsta kommune

4 000 000

Totalt

36 800 000

 

Annen informasjon