14,6 millioner kroner til ro- og padleruter i Oslofjorden!

14,6 millioner kroner til ro- og padleruter i Oslofjorden!

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Norges Padleforbund (NPF) kan melde at Sparebankstiftelsen DnB støtter de med 14,6 MNOK til prosjektet ro- og padleled Oslofjorden. Formålet med prosjektet er å etablere en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden på strekningen svenskegrensen - Oslo - Risør, en kyststrekning på ca 300 km. Til denne hovedleden skal det lokalt også knyttes nærmere 3000 km med padleruter. Dette er en veldig god nyhet for forbundet, og et viktig bidrag i arbeidet med å skape "padleglede for alle".
Saken er hentet fra Norges Padleforbund:
 

Bakgrunn:

Padleleden som er etablert i Vestfold er et flott prosjekt som kan vise til stor interesse og bruk av mange. NPF og lokale padleklubber har her bistått med å kvalitetssikre og godkjenne padleruter ved at de systematisk er kartfestet, gradert etter vanskelighetsgrad og analysert med hensyn til faremomenter. Etter inspirasjon fra padleled Vestfold skal det nå etableres en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden på strekningen fra Østfold – Oslo – Telemark.

Foto: Trond Glesaaen

Store muligheter for klubbene og Padleforbundet

I Oslofjorden skal det tilrettelegges med utsettingssteder, padlehuker, kajakkhotell og lignende tiltak som bidrar til at uerfarne padlere opplever det som trygt og sikkert å utøve friluftsliv, mosjon og trening i kajakk.

Målsettingen med prosjektet er å fremme nærfriluftsliv og aktivitet for nye brukere og for noe mer erfarne mosjonister i Oslofjorden. Gjennom tilrettelegging av trygge og kvalitetssikrede og ruter - knyttet tett opp mot bebyggelse der folk bor og oppholder seg - vil man legge til rette for flere aktive padlere.

Foto: Trond Glesaaen

Utvikling og samarbeid

Prosjektet ønsker å videreføre modellen som er brukt i tilknytning til Padleled Vestfold. Det er ønskelig å gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre organisasjoner og aktører som representerer «myke trafikanter» i Oslofjorden. 

I prosjektperioden skal det utvikles en digital ro- og padleportal som viser trygge rutealternativer og som viser hvor man kan finne en padlehuk, gå i land for en hvil, hvor man kan nyte matpakka eller rett og slett vise til nærmeste matbutikk, hotell, kystledhytte eller fyr! Dette vil vise bredde i padletilbudet for både nybegynneren og eksperten.

Norges Padleforbund ønsker å gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre aktuelle organisasjoner som har sjøen som sin aktivitetsarena.

Foto: Trond Glesaaen

Norges Padleforbund ser frem til å komme i gang med arbeidet, og sender en stor takk til Sparebankstiftelsen som gir de denne muligheten til utvikling!

 

 

Noen relevante linker:

https://www.merkehandboka.no/veiledere/veileder-ro-og-padleruter/

www.vestfoldguide.no/padleled

For mere bakgrunn:

https://www.turskiltprosjektet.no/

NPFs overordnede friluftspolitikk

https://knowitsor.blob.core.windows.net/padleforbundet/1003/friluftslivpolitikk_i_npf_rev3_til_nettside.pdf

Annen informasjon

24 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Veiledere

Turruter for tur- og terrengsykkel

Denne veilederen for turruter for terrengsykling og tursykling er en del av Merkehåndboka. Merkehåndboka består av felthåndbok Merkehåndboka 2019, og nettstedet merkehandboka.no. I veilederen omtales...

Innholdstype: Veiledere

Turruter til vanns - Ro- og padleturer

I veilederen «Turruter til vanns - Ro- og padleruter» omtales det som er spesifikt for tilrettelegging og synliggjøring av ro- og padleruter i Norge. Bakgrunnstoff, råd og standarder som er felles...

Innholdstype: Temaside

Vannsportanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere
Veileder for etablering av friluftsporter

Veileder for etablering av friluftsporter

Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder som i tillegg er innfallsporter til større natur- og friluftsområder. De er tilrettelagt for naturopplevelse, friluftsliv, lek, trening og sosialt...

Sider