14,6 millioner kroner til ro- og padleruter i Oslofjorden!

14,6 millioner kroner til ro- og padleruter i Oslofjorden!

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Norges Padleforbund (NPF) kan melde at Sparebankstiftelsen DnB støtter de med 14,6 MNOK til prosjektet ro- og padleled Oslofjorden. Formålet med prosjektet er å etablere en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden på strekningen svenskegrensen - Oslo - Risør, en kyststrekning på ca 300 km. Til denne hovedleden skal det lokalt også knyttes nærmere 3000 km med padleruter. Dette er en veldig god nyhet for forbundet, og et viktig bidrag i arbeidet med å skape "padleglede for alle".
Saken er hentet fra Norges Padleforbund:
 

Bakgrunn:

Padleleden som er etablert i Vestfold er et flott prosjekt som kan vise til stor interesse og bruk av mange. NPF og lokale padleklubber har her bistått med å kvalitetssikre og godkjenne padleruter ved at de systematisk er kartfestet, gradert etter vanskelighetsgrad og analysert med hensyn til faremomenter. Etter inspirasjon fra padleled Vestfold skal det nå etableres en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden på strekningen fra Østfold – Oslo – Telemark.

Foto: Trond Glesaaen

Store muligheter for klubbene og Padleforbundet

I Oslofjorden skal det tilrettelegges med utsettingssteder, padlehuker, kajakkhotell og lignende tiltak som bidrar til at uerfarne padlere opplever det som trygt og sikkert å utøve friluftsliv, mosjon og trening i kajakk.

Målsettingen med prosjektet er å fremme nærfriluftsliv og aktivitet for nye brukere og for noe mer erfarne mosjonister i Oslofjorden. Gjennom tilrettelegging av trygge og kvalitetssikrede og ruter - knyttet tett opp mot bebyggelse der folk bor og oppholder seg - vil man legge til rette for flere aktive padlere.

Foto: Trond Glesaaen

Utvikling og samarbeid

Prosjektet ønsker å videreføre modellen som er brukt i tilknytning til Padleled Vestfold. Det er ønskelig å gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre organisasjoner og aktører som representerer «myke trafikanter» i Oslofjorden. 

I prosjektperioden skal det utvikles en digital ro- og padleportal som viser trygge rutealternativer og som viser hvor man kan finne en padlehuk, gå i land for en hvil, hvor man kan nyte matpakka eller rett og slett vise til nærmeste matbutikk, hotell, kystledhytte eller fyr! Dette vil vise bredde i padletilbudet for både nybegynneren og eksperten.

Norges Padleforbund ønsker å gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre aktuelle organisasjoner som har sjøen som sin aktivitetsarena.

Foto: Trond Glesaaen

Norges Padleforbund ser frem til å komme i gang med arbeidet, og sender en stor takk til Sparebankstiftelsen som gir de denne muligheten til utvikling!

 

 

Noen relevante linker:

https://www.merkehandboka.no/veiledere/veileder-ro-og-padleruter/

www.vestfoldguide.no/padleled

For mere bakgrunn:

https://www.turskiltprosjektet.no/

NPFs overordnede friluftspolitikk

https://knowitsor.blob.core.windows.net/padleforbundet/1003/friluftslivpolitikk_i_npf_rev3_til_nettside.pdf

Annen informasjon

24 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Ny handlingsplan for friluftsliv

Regjeringen har vedtatt en ny handlingsplan for friluftsliv. Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak og føringer, og omfatter både ivaretakelse og utvikling av arealer og motivering til...

Innholdstype: Veiledere

Ro- og kajakkanlegg - planleggingsveileder

Anleggsveilederen er utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Roforbund og Norges Padleforbund i 1989. Veilederen er ment å være grunnlaget for den prosess bygging av et idrettsanlegg...

Innholdstype: Aktuelt

Ro- og padleanlegg åpnet på Nordåsvatnet i Bergen

Bergen kommune satte av midler til prosjektet i sitt budsjett i 2011, men reguleringsplanen var omfattende og det hele tok tid. I mai 2017 ble planen godkjent, og et drøyt år senere ble anlegget...

Innholdstype: Aktuelt

Seminar om utendørs fasiliteter 8. oktober

Danmarks Idrætsforbund, DGI Outdoor og IAKS Nordic inviterer til et heldagsseminar om friluftslivsanlegg og aktiviteter som bruker skog og vann som sin arena. Seminaret retter seg mot de som utvikler...

Innholdstype: Aktuelt

STI-konferansen 2019 - Bergen 12.-13.mars

Avslutningen på Turskiltprosjektet skal markeres med presentasjoner av flotte prosjekter, resultater og erfaringer. Stikonferansen arrangeres av Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Theisendammen naturisbane. Foto: André Hope

Theisendammen - naturisbane for skøyteglede i nærområde

Siden 2012 har Blyberget frileik skapt skøyteaktivitet på Theisendammen i Trondheim. Skøytebanene og skøyteleken har vist seg å engasjere folk på tvers av alder, ambisjonsnivå, ferdigheter, utstyr og...

Innholdstype: Aktuelt

Tilgang til grøntområder har betydning for barns fysiske aktivitet

Ny forskning ved NMBU viser at barn som bor med grøntområder innenfor 800 meter fra hjemmet er mer aktive, både sosialt og fysisk. Stipendiat Emma Charlott Andersson Nordbø har studert hvordan...

Innholdstype: Veiledere

Tilrettelegging av turveier, løyper og stier

Denne veilederen om stier, løyper og turveier bygger på håndboka "Stier, løyper og turveier" som ble utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 1991, i samarbeid med Direktoratet for...

Innholdstype: Aktuelt

Tilskudd fra Klima- og Miljødepartementet

Friluftslivet kan søke tilskudd til en rekke ulike formål. Klima- og Miljødepartementet har nå presentert tilskuddsordningene for 2020, og man kan blant annet søke om midler til turiststier, statlig...

Innholdstype: Verktøy

Turforslag på UT.no

Den Norske Turistforening har en tjeneste der du kan finne turforslag for mer enn bare fotturer. Tjenesten UT.no har mer enn 7000 turforslag og rundt 1100 hytter og overnattingsteder over hele landet.

Sider