105 millionar i auke til idrettsanlegg

105 millionar i auke til idrettsanlegg

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Pressemelding frå Kulturdepartementet: I revidert nasjonalbudsjett for 2019 gjer regjeringa framlegg om ei tilleggsløyving på 105 millionar kroner til meirverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Denne løyvinga vil gje full kompensasjon i 2019.

Pressemeldinga finn du her: 105 millionar i auke til idrettsanlegg (Kulturdepartementet, 14.05.019)

Annen informasjon