Finn idrettsanlegg

Finn idrettsanlegg

Både Kulturdepartementet (KUD) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har register over idrettsanlegg i Norge. Informasjon om og linker til disse to finner du her.

Idrettsanleggsregisteret - KUD

Idrettsanleggsregisteret ble opprettet i 1992 for å kartlegge og holde løpende oversikt over idrettsanlegg i Norge samt for oversikt over tildelinger av spillemidler til idrettsanlegg. Registeret gir blant annet opplysninger om anleggsnavn, anleggsnummer, anleggseier, og -driver, anleggsklasse, anleggskategori, anleggstype, byggeår, måldata og kartkoordinater. Kommunene har ansvar for å holde registeret oppdatert. Det er mulig å søke i sanntid, eller å laste ned en kopi av registeret

Forside for Idrettsanleggsregisteret

Finn anlegg i kart - NIF

Kartløsningen til NIF funger slik at du enten søker deg frem i kartet ved å zoome, eller skriver inn anleggsnavnet i søkefeltet for å finne anlegget på kartet. Så kan du klikke på markøren i kartet for å få frem informasjon om anlegget, som f.eks. kontaktinformasjon. Disse opplysningene er hentet fra idrettens sentrale register. 

Finn anlegg i kart

Annen informasjon