Kostnadsstatistikk: idrettshaller (2016)

Kostnadsstatistikk: idrettshaller (2016)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Idrettshallen, eller flerbrukshallen som den også kalles, er en av de vanligste arenaer for idrett, både for skoler og organisert idrett i lagene.

Den kostnadsstatistikk som presenteres her er basert på de kostnadsoverslag som angis i søknader om spillemidler og informasjon om anleggene som finnes i Idrettsanleggsregisteret. Detaljer om hvordan statistikken er tatt fram finnes i en masteroppgave som kan lastes ned her. Kostnadstallene fra spillemiddelsøknadene er inflasjonsjusterte med 2015 som basisnivå.

Dette materialet inneholder både utdrag fra masteroppgaven og videre arbeid etter masteroppgaven.

Annen informasjon

21 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Dette online anleggsatlaset er laget av Norges Håndballforbund og gir oversikt over håndballannlegg og -aktivitet i hele landet.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Veiledere

Beach-håndball - den nye håndballgrenen

Her finner du en enkel veiledning til utforming og bygging av beach-håndballbane utarbeidet av Norges Håndballforbund.

Innholdstype: Prosjekt
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen & Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller.

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Spesielle krav og ønskemål for et danseanlegg i en flerbrukshall.

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Innholdstype: Prosjekt
Foto: Nils Petter Dale

Hønefoss Arena

Hønefoss Arena er Hønefoss sin nyeste møteplass og storstue for idrett og helse. Hallen ble åpnet 1. februar 2015 og er et samarbeide mellom Ringerike, Hole og Jevnaker kommune, Aka AS og Ringerike...

Innholdstype: Aktuelt

Idrettsanleggsstatistikk

Gjennom en masteroppgave skrevet ved Uppsala universitet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har Kulturdepartementets Idrettsanleggsregister blitt undersøkt.

Innholdstype: Temaside

Idrettshall

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Sider