Veiledere

Nyeste Veiledere

61 resultat(er)
Nedenfor finner du flere veiledere
Innholdstype: Veiledere

Alpinanlegg - Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder for planlegging, bygging og drift av alpinanlegg, utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund i 2011.

Innholdstype: Veiledere

Anlegg for kampidrett - Planlegging, bygging og drift

Kulturdepartementet og kampidrettsforbundene (Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxingforbund) har i samarbeid utarbeidet denne...

Innholdstype: Veiledere

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken er ment å fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg,...

Innholdstype: Veiledere

Anleggstyper for seilsport

Dette dokumentet angir krav som stilles til seilsportanlegg av ulik størrelse.

Innholdstype: Veiledere
By Erika Aya Eiffel (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Baneanlegg for bueskyting

Du finner her en veileder for baneanlegg for bueskyting utarbeidet av Norges Bueskytterforbunds anleggsutvalg. Heftet tar for seg trenings- og konkurranseanlegg for skive- og jakt/feltskyting.

Innholdstype: Veiledere

Beach-håndball - den nye håndballgrenen

Her finner du en enkel veiledning til utforming og bygging av beach-håndballbane utarbeidet av Norges Håndballforbund.

Innholdstype: Veiledere

Bygging av BMX-bane

Det er her beskrevet en del elementer som man bør forholde seg til ved bygging av en BMX- bane enten man tenker på et fullverdig konkurranseanlegg eller bare en enkel aktivitetstrase. Det antas at...

Innholdstype: Veiledere

Bygging av enkle golfanlegg

Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for enkle baner. Det som menes med enkle baner er at de skal fungere som driftsformer innenfor landbruket. Tiltak og oppgradering skal være tilpasset hensynet...

Innholdstype: Veiledere

Bygging av sandbaneanlegg

Veilederen er utarbeidet i 2009 i samarbeid mellom Kulturdepartementet, Norges Håndballforbund og Norges Volleyballforbund. Den tar for seg hvordan en sandbane skal bygges og er beregnet for alle som...

Innholdstype: Veiledere

Diskgolf, areal og kostnader

Her finner du informasjon om diskgolfanlegg, areal, utstyr og kostnader.

Innholdstype: Veiledere

Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988

Du finner her forskrifter, utforming og sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner.

Innholdstype: Veiledere

Generelle tekniske regler

Dette er en veileder med tekniske regler for skyttersporten utarbeidet av Norges Skytterforbund med grunnlag i International Shooting Sport Federations General Technical Rules.

Innholdstype: Veiledere

Grusbaneboka - Bygging, drift og vedlikehold av grusbaner

Veilederen er utarbeidet av Norges Fotballforbund og Kulturdepartementet i 2004. Den gir en innføring i bygging, drift og vedlikehold av grusbaner. Veilederen er skrevet for eiere, planleggere og...

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn - arealfordeling

Dette dokumentet viser fire eksempltegninger på arealfordeling til gymnastikk og turn. Det er tre grunnmål som ligger til grunn for tegningene; 20*23 m, 30*23 m og 44*23 m. Med arealfordeling er det...

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Innholdstype: Veiledere

Hvilke faktorer påvirker iskvaliteten?

Dette infobladet utarbeidet av US Figure Skating adresserer faktorer som påvirker iskvaliteten i en ishall. Vannkvalitet, vanntemperatur, istemperatur, lufttemperatur og luftfuktighet er temaene i...

Innholdstype: Veiledere

Idrettens basishall

Idrettens basishall er av Kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Stadig flere basishaller bygges og har et stort utvalg av matter og skumapparater...

Innholdstype: Veiledere

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Veiledere

Ispreparering i Vancouver 2010

Du finner her et informasjonsblad som omhandler is og ispreparering utarbeidet til de Olympiske vinterlekene i Vancouver 2010.

Innholdstype: Veiledere

Kampidretter - konkurranseflater

Du finner her en oversikt over mål og krav som stilles til konkurranseflater i forskjellige kampidretter.

Innholdstype: Veiledere

Kartnormene orientering

Orienteringsidretten drives idag over hele verden. For å kunne oppnå rettferdige konkurranseforhold og framtidig vekst for idretten er det viktig å ha en felles tilnærming til spørsmål som angår...

Innholdstype: Veiledere

Klatreanlegg - Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Klatreforbund i 2012. Denne veilederen legger føringer for klatreanlegg som ønsker å søke økonomisk støtte til...

Innholdstype: Veiledere

Konsepthall Curling

Norges Curlingforbund har i 2015 oppdatert rapporten ”Konsepthall Curling”, som er en teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller. Denne rapporten er en oppdatert versjon av rapporten...

Innholdstype: Veiledere

Krav til badmintonanlegg

Denne veilederen om badmintonanlegg er utarbeidet av Norges Badminton Forbund. Den angir banemål og andre krav som stilles til et badmintonanlegg.

Innholdstype: Veiledere

Kravspesifikasjoner biljardbord og anlegg

Denne veilederen er utarbeidet av Norges Biljardforbund og angir en standard for utstyr til bruk i organisert trening- og turneringsvirksomhet.

Sider