Veiledere

Nyeste Veiledere

71 resultat(er)
Nedenfor finner du flere veiledere
Innholdstype: Veiledere

Alpinanlegg - Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder for planlegging, bygging og drift av alpinanlegg, utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund i 2011.

Innholdstype: Veiledere

Anlegg for kampidrett - Planlegging, bygging og drift

Kulturdepartementet og kampidrettsforbundene (Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxingforbund) har i samarbeid utarbeidet denne publikasjonen, og ønsker med dette å bidra til gode prosesser når det gjelder planlegging og bygging av kampidrettsanlegg. Det er et ønske at denne veilederen skal være et bidrag på veien mot å skape gode...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken er ment å fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller trenger å styrke rammevilkårene for svømming som idretts- og mosjonsaktivitet i sitt lokalmiljø.

Innholdstype: Veiledere

Anleggstyper for seilsport

Dette dokumentet angir krav som stilles til seilsportanlegg av ulik størrelse.

Innholdstype: Veiledere
Baneanlegg for bueskyting

Baneanlegg for bueskyting

Du finner her en veileder for baneanlegg for bueskyting utarbeidet av Norges Bueskytterforbunds anleggsutvalg. Heftet tar for seg trenings- og konkurranseanlegg for skive- og jakt/feltskyting.

Innholdstype: Veiledere
Beach-håndball - den nye håndballgrenen

Beach-håndball - den nye håndballgrenen

Her finner du en enkel veiledning til utforming og bygging av beach-håndballbane utarbeidet av Norges Håndballforbund.

Innholdstype: Veiledere

Bygging av BMX-bane

Det er her beskrevet en del elementer som man bør forholde seg til ved bygging av en BMX- bane enten man tenker på et fullverdig konkurranseanlegg eller bare en enkel aktivitetstrase. Det antas at leseren har litt kjennskap til BMX- sporten da ikke alle forhold er behandlet og beskrevet i like stor detalj. I tillegg til dette bør leseren ha kjennskap til regelverket for BMX. Dette er spesielt...

Innholdstype: Veiledere

Bygging av enkle golfanlegg

Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for enkle baner. Det som menes med enkle baner er at de skal fungere som driftsformer innenfor landbruket. Tiltak og oppgradering skal være tilpasset hensynet til enkel tilbakeføring til rasjonelt jordbruk. Dette er som regel baner som ikke har regulert arealene til golf, men som har en midlertidig godkjenning.

Innholdstype: Veiledere
Bygging av sandbaneanlegg

Bygging av sandbaneanlegg

Veilederen er utarbeidet i 2009 i samarbeid mellom Kulturdepartementet, Norges Håndballforbund og Norges Volleyballforbund. Den tar for seg hvordan en sandbane skal bygges og er beregnet for alle som ønsker å bygge baner for sandvolleyball og sandhåndball. Det optimale er å bygge et felles sandbaneanlegg, slik at begge idrettene har mulighet for å tilrettelegge for sine aktiviteter.

Innholdstype: Veiledere
Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veilederen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene.

Innholdstype: Veiledere

Diskgolf, areal og kostnader

Her finner du informasjon om diskgolfanlegg, areal, utstyr og kostnader.

Innholdstype: Veiledere
Energiledelse i idrettsanlegg

Energiledelse i idrettsanlegg

Idrettsanlegg er en av de bygningskategoriene som bruker mest energi. Som et ledd i å redusere energibruken er det laget en veileder om energiledelse rettet mot idrettslag og ansvarlige i idrettsanlegg. Den er ment som et verktøy for å komme i gang med energiledelse og energisparetiltak, og er et resultat av et interregionalt samarbeid mellom SIAT, Nord-Trøndelag Idrettskrets, Sør-Trøndelag...

Innholdstype: Veiledere

Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988

Du finner her forskrifter, utforming og sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner.

Innholdstype: Veiledere

Generelle tekniske regler

Dette er en veileder med tekniske regler for skyttersporten utarbeidet av Norges Skytterforbund med grunnlag i International Shooting Sport Federations General Technical Rules.

Innholdstype: Veiledere

Grusbaneboka - Bygging, drift og vedlikehold av grusbaner

Veilederen er utarbeidet av Norges Fotballforbund og Kulturdepartementet i 2004. Den gir en innføring i bygging, drift og vedlikehold av grusbaner. Veilederen er skrevet for eiere, planleggere og driftere av grusbaner. Den er også ment å skulle dekke et behov når det gjelder undervisning, og som oppslagsverk.

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn - arealfordeling

Dette dokumentet viser fire eksempltegninger på arealfordeling til gymnastikk og turn. Det er tre grunnmål som ligger til grunn for tegningene; 20*23 m, 30*23 m og 44*23 m. Med arealfordeling er det ment hvordan gymnastikk- og turnutstyret kan plasseres i gitte grunnmål.

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Innholdstype: Veiledere
Idrettens basisball: Planlegging, bygging og drift

Idrettens basishall: Planlegging, bygging og drift

Veilederen er utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Kulturdepartementet i 2017. Ved å gi gode eksempler for selve utformingen av hallflatene, samt å beskrive viktige steg i prosessen, kan veien til å realisere halldrømmen bli enklere.

Innholdstype: Veiledere
Idrettens basishall: Treningshall med permanent oppmontert utstyr

Idrettens basishall: Treningshall med permanent oppmontert utstyr

Idrettens basishall er av Kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Stadig flere basishaller bygges og har et stort utvalg av matter og skumapparater, samt nedfelt trampoline og grop fylt med fast eller løs skumgummi. Dette dokumentet utgitt av Norges Gymnastikk- og Turnforbund beskriver hvordan en slik basishall kan utformes og hva den bør...

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes vekselvis til mange idretter, som for eksempel badminton, basketball, bordtennis, håndball, innebandy og volleyball, og til annen fysisk aktivitet, uten spesiell klargjøring eller omgjøring med tap...

Innholdstype: Veiledere

Ispreparering i Vancouver 2010

Du finner her et informasjonsblad som omhandler is og ispreparering utarbeidet til de Olympiske vinterlekene i Vancouver 2010.

Innholdstype: Veiledere

IWWFs miljøhåndbok for vannsport

Du finner her en engelsk håndbok for miljøhensyn fra International Water Ski & Wakeboard Federation, utgitt i 2014.

Innholdstype: Veiledere

Kampidretter - konkurranseflater

Du finner her en oversikt over mål og krav som stilles til konkurranseflater i forskjellige kampidretter.

Innholdstype: Veiledere

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder

Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, som blant annet utfartsområder, nærturområder og badeplasser. Det legges særlig vekt på kartlegging av tilgjengelighet for bevegelseshemmede, men også kartlegging av tilgjengelighet for synshemmede. Veilederen er utarbeidet av Statens Kartverk og utgitt i 2017.

Innholdstype: Veiledere

Kartnormene orientering

Orienteringsidretten drives idag over hele verden. For å kunne oppnå rettferdige konkurranseforhold og framtidig vekst for idretten er det viktig å ha en felles tilnærming til spørsmål som angår tolkning og framstilling av o-kart.

Sider