Nytt om anlegg fra Norges Skytterforbund

Nytt om anlegg fra Norges Skytterforbund

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


For mange idrettslag er det anlegg som trengs for å få igang rekrutteringen og virksomheten. Norges Skytterforbund har klubbutviklere som møter klubber rundt om i Norge og hjelper dem med å komme videre i prosessen med å realisere blant annet sine anleggsdrømmer.

I denne nyheten hos Norges Skytterforbund kan du lese om følgende:

  • I Skjåk PK har man i høst inkludert kommunen i sitt utviklingsarbeid og fått på plass skytehall.
  • Lyngsalpene PK har på kort tid fått på plass både klubbhus og innendørsbane
  • Tromsø PK øker i medlemsmasse og banen behøver snart bygges ut
  • Otta PK skal utbedre utendørsbanen

Annen informasjon

9 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Prosjekt
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller.

Innholdstype: Veiledere

Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988

Du finner her forskrifter, utforming og sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner.

Innholdstype: Veiledere

Generelle tekniske regler

Dette er en veileder med tekniske regler for skyttersporten utarbeidet av Norges Skytterforbund med grunnlag i International Shooting Sport Federations General Technical Rules.

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Aktuelt
ILLUSTRASJON: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS

Kuleisen - pistol- og curlinghall bygges i Haugesund

Prislappen for "Kuleisen" er på 42 millioner kroner, eks. MVA, og finansieres blant annet av fire millioner kroner fra Kulturdepartementets anleggspolitiske program (i tillegg til ordinære...

Innholdstype: Aktuelt

Norges Skytterforbund inviterer til konferanse 26.-28. januar 2018

På Skytterkonferansen 2018 kan du blant annet høre på foredrag om anlegg og skytebaner.

Innholdstype: Temaside

Skyteanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Publikasjon

Statistikk over antall idrettsanlegg bygget i Norge (2016)

Det bygges mange idrettsanlegg i Norge. I årene 2006-2015 ble det bygget nesten 9000 anlegg ifølge tall fra Idrettsanleggsregisteret. Her presenteres tallene slik de er kategorisert i...

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i...