Nye verktøy

Nyeste publiserte aktueltsaker

24 resultat(er)
Nedenfor finner du flere aktueltsaker
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen - Norges fotballforbund har startet opp et granulatprosjekt

#påbanen er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Fotballforbund og dekkbransjen. Formålet med prosjektet er å redusere svinn av granulat fra kunstgressbaner med 90 % innen 2020.

Innholdstype: Aktuelt

2 422 millioner kroner til idrettsformål

Regjeringen har i dag fordelt 2 422 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2016. Beløpet er 159 millioner kroner høyere enn i 2015.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Dette online anleggsatlaset er laget av Norges Håndballforbund og gir oversikt over håndballannlegg og -aktivitet i hele landet.

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Ola Matsson

Bli med til Åre på konferanse om snøhåndtering

Første uken i mai (4.-5.) er det duket for to dager med påfyll av kunnskap og inspirasjon om snøhåndtering. Konferansen arrangeres i Åre og temaet er "hvordan kan vi arbeide mer energieffektivt...

Innholdstype: Aktuelt

Effektiv energibruk i svømmeanlegg

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Aktuelt

Energibruk i norske svømmehaller

Denne artikkelen setter fokus på energibruk i norske svømmehaller og bruk av nøkkeltall for sammenligning av anlegg. Artikkelen tar utgangspunkt i forskning gjennomført ved NTNU.

Innholdstype: Aktuelt

Gummigranulat på avveie

Det har de siste månedene vært stort mediefokus på gummigranulat fra kunstgressbaner i mikroplastutslippsdebatten. SIAT har derfor gjenopptatt sin forskning innen kunstgress denne våren.

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Asker kommune

Holmen svømmehall

På Holmenskjæret i Asker skal Asker kommune bygge ny svømmehall. Gjennom flere innovative løsninger skal hallen bli en av Norges første rene passivhus-svømmehaller.

Innholdstype: Aktuelt

Idrettsanleggsstatistikk

Gjennom en masteroppgave skrevet ved Uppsala universitet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har Kulturdepartementets Idrettsanleggsregister blitt undersøkt.

Innholdstype: Aktuelt
Bilde fra LOA: http://www.loa-fonden.dk/projekter/2012/atletikanlaeg-ved-sdu-i-odense/

Inspirasjon til nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet har innført en ny tilskuddsordning til nyskapende aktivitetsarenaer. Prosjektene til danske "Lokale- og anleggsfonden" kan være en god kilde til inspirasjon for den som...

Innholdstype: Aktuelt

Kart over Norges idrettsanlegg (2015)

Se alle idrettsanleggene i Norge på et oversiktskart. Du kan søke direkte i kartet, navigere rundt i ditt nærområde, eller filtrere etter dine søkekriterier. Dataene er hentet fra...

Innholdstype: Aktuelt
ILLUSTRASJON: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS

Kuleisen - pistol- og curlinghall bygges i Haugesund

Prislappen for "Kuleisen" er på 42 millioner kroner, eks. MVA, og finansieres blant annet av fire millioner kroner fra Kulturdepartementets anleggspolitiske program (i tillegg til ordinære...

Innholdstype: Aktuelt

Miljøhåndbok for norsk idrett

Norges idrettsforbund har i samarbeid med Greener Events laget en miljøhåndbok for idretten i Norge. Klubber, idrettsanlegg og arrangører av ulike arrangement og aktiviteter skal alle kunne ta med...

Innholdstype: Aktuelt
Bugård ishall. Foto Green Advisers AS

Ny ishall i Bugårdsparken

Sandefjord kommune med Erik Rui i spissen bygger i disse dager ny ishall i Bugårdsparken. Ishallen vil danne tak over den eksisterende spilleflaten og vil få gode støttefunksjoner som garderober og...

Innholdstype: Aktuelt

Ny utgave av "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet"

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 (V-0732 B) ble publisert 26. juni 2017, og anbefales for de som vil søke spillemidler. (Klikk på Les mer)

Innholdstype: Aktuelt

Nyttig om snøproduksjon

Skigruppa i Drøbak-Frogn idrettslag har lagt ut en rekke instruksjonsvideoer på sine nettsider om hvordan man produserer snø. Videoene viser alt fra tilkobling til opprulling av slanger og har i...

Innholdstype: Aktuelt

Oppdatert målbok for idrettsanlegg

Kulturdepartementet har nylig oppdatert veilederen Målbok for idrettsanlegg. Dette er en veileder som gir krav til utforming av idrettsanlegg for mange av de mest aktuelle særforbundene i Norge.

Innholdstype: Aktuelt

Regjeringa gir 1 350 000 kroner til produksjon av gode kart til VM i orientering i Østfold i 2019

– Det er flott at desse karta blir overførte til lokale klubbar etter at VM er over. På denne måten vil dei kome til nytte for orienteringsløparar i alle aldrar. Orientering er ein idrett som passar...

Innholdstype: Aktuelt

Resultater fra målinger av skadelige biprodukter fra klor i bade- og svømmeanlegg

SIAT sin masterstudent Therese Bergh Nitter presenterte deler av masteroppgaven sin på "7th International Conference 2017 on Swimming Pool and Spa Waters" 4. mai. Presentasjonen har...

Innholdstype: Aktuelt

Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (2016)

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg...

Innholdstype: Aktuelt

Stor oppslutning om snøkonferanse i Åre

Snøkonferansen "Energieffektiv snøhåndtering" ble arrangert i Åre, 4.-5. mai 2017 med over 150 deltakere. SIAT var arrangør, sammen med Peak Innovation, SLAO, Luleå Tekniska Universitet og...

Innholdstype: Aktuelt

Styrka satsing på eigenorganisert aktivitet

Regjeringa har i dag (28.04.2017) fordelt spelemidla til idrettsformål for 2017. Fordelinga vil mellom anna gje styrka satsing på eigenorganisert aktivitet.

Innholdstype: Aktuelt

Støtte til Interreg-forprosjekt "Bærekraftig snøhåndtering"

NTNU SIAT har fått støtte fra Interreg-programmet Sverige-Norge til å gjennomføre forprosjektet "Bærekraftig snøhåndtering".

Innholdstype: Aktuelt

Velkommen til Gode idrettsanlegg

På vegne av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Kulturdepartementet avdeling for sivilsamfunn og idrett (KUD) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Senter...